Recikliranje i povrat kod marke Audi

Izvor sirovina: 95 % vašeg Audija može se reciklirati.

Vaš Audi očekuje konačno stavljanje izvan pogona? Kao proizvođač, svjesni smo svoje odgovornosti i povlačimo svoje proizvode na kraju njihovog životnog vijeka. Ovdje ćete saznati više o procesu recikliranja i zakonskim uvjetima besplatnog povrata otpadnih vozila, akumulatora te starih električnih i elektroničkih uređaja.

Recikliranje

Konstrukcija usmjerena na recikliranje Održivost je sastavni dio kompletnog procesnog lanca s utjecajem na planiranje proizvoda, proizvodnju i recikliranje vozila. Mjere pomažu smanjiti opterećenje okoliša, primjerice očuvanjem resursa.

Mjere tijekom razvoja vozila Tijekom razvoja vašeg novog Audija imajte na umu da se vozilo na kraju uporabe može reciklirati na ekološki prihvatljiv način.

Mjere tijekom razvoja vozila

  • Osigurano je da se sve radne tekućine kasnije mogu potpuno ukloniti iz otpadnog vozila i da se dijelovi koje je potrebno ukloniti mogu demontirati.
  • Izbjegavanje štetnih tvari dio je ekoloških ciljeva tehnološkog razvoja.
  • Upotreba recikliranih materijala odobrena je za mnoge komponente koje nisu bitne za sigurnost ako zadovoljavaju iste zahtjeve kvalitete kao primarni materijal.
  • Sve plastične komponente označene su prema međunarodno važećim ISO normama kako bi se omogućila identifikacija iste vrste.

Reciklirani materijali u Audiju

Naš je cilj smanjenje potrošnje novih sirovina. U proizvodnji naših vozila koristimo reciklirani materijal: npr. recikliranu plastiku proizvedenu od starog materijala ili ostataka iz proizvodnje. Oni čine manji dio novog vozila.

Dosljedna kvaliteta

Bez obzira jesu li nove ili reciklirane, sve naše komponente ispunjavaju naše visoke zahtjeve. Koriste se samo visokokvalitetni reciklirani materijali koji se opsežno testiraju prije upotrebe.

 

Zbrinjavanje otpadnih vozila