Napomene o zaštiti podataka za Audi Connect

1 Napomene o zaštiti podataka za MMI sustav

Ove napomene o zaštiti podataka pružaju informacije o tome na koji način tvrtka AUDI AG, Auto-Union-Strasse 1, 85057 Ingolstadt ("mi") obrađuje Vaše osobne podatke prilikom obrade i prijenosa podataka iz Vašeg vozila.

1. Općenite informacije

1.1.1 Tko je odgovoran za obradu podataka i kome se mogu obratiti ako imam pitanja? Društvo koje je odgovorno za obradu Vaših osobnih podataka, tj. voditelj obrade je: AUDI AG, Auto-Union-Strasse 1, 85057 Ingolstadt, Njemačka. Ako imate bilo kakve upite u vezi sa zaštitom podataka, možete kontaktirati također službenika za zaštitu podataka u našem društvu: AUDI AG, službenik za zaštitu podataka, Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt, Njemačka adresa e-pošte: [email protected]

1.1.2 Koje podatke obrađuje moje vozilo?

Elektroničke upravljačke jedinice

a) Općenite informacije

U Vaše su vozilo ugrađene elektroničke upravljačke jedinice. Upravljačke jedinice obrađuju podatke koje, primjerice, primaju iz senzora vozila, koje same generiraju ili međusobno razmjenjuju. Pojedine upravljačke jedinice nužne su radi sigurnog funkcioniranja Vašeg vozila, dok Vam ostale osiguravaju pomoć u vožnji (sustavi asistencije u vožnji) ili pak omogućuju funkcije komforne vožnje i funkcije Infotainmenta. U nastavku teksta donosimo općenite informacije o obradi podataka u Vašem vozilu. Konkretne informacije mogu se pronaći u odgovarajućem korisničkom priručniku koji je dostupan putem interneta ili, ovisno o opremi, također u digitalnom obliku u Vašem vozilu, nadalje u odjeljku o relevantnim radnim značajkama i niže u tekstu u poglavlju "Posebne informacije".

b) Podaci kojima se može utvrditi identitet pojedinca

Svako vozilo označeno je jedinstvenim identifikacijskim brojem vozila. U Njemačkoj se pomoću takvog identifikacijskog broja vozila ("VIN" oznaka) može ući u trag podacima o sadašnjem i prethodnim vlasnicima vozila putem Saveznog ureda za motorna vozila. Istovremeno postoje i druge mogućnosti za povezivanje prikupljenih podataka o vozilu s korisnikom vozila ili vozačem, npr. putem registracijskih oznaka. Podaci koji su generirani ili obrađeni iz upravljačkih jedinica mogu stoga imati karakter osobnih podataka ili uz određene uvjete postati osobni podaci. Ovisno o tome koji su podaci o vozilu na raspolaganju, po potrebi su mogući zaključci npr. o Vašem načinu vožnje, Vašoj lokaciji ili ruti vožnje, odnosno o Vašem korisničkom ponašanju.

c) Zakonski zahtjevi u vezi s objavljivanjem podataka

Ako postoje odgovarajući zakonski propisi, proizvođači u pravilu imaju obvezu na zahtjev državnih tijela u pojedinačnim slučajevima u potrebnoj mjeri objaviti podatke koji su kod njih pohranjeni (npr. radi istrage kaznenog djela). Također, u okviru važećeg prava državna tijela su ovlaštena u pojedinačnim slučajevima samostalno očitati podatke iz vozila. Tako se primjerice u slučaju nesreće mogu preuzeti informacije iz upravljačke jedinice zračnog jastuka koje mogu pomoći u razjašnjenju okolnosti nesreće. Radni podaci u vozilu. Upravljačke jedinice obrađuju određene podatke koji se odnose na rad vozila. Tu primjerice spadaju:

 • informacije o statusu vozila (npr. brzina, usporavanje, bočno ubrzanje, broj okretaja kotača, prikaz vezanih sigurnosnih pojaseva),
 • okolni uvjeti (npr. temperatura, senzor kiše, senzor za odstojanje). Ovi podaci u pravilu imaju privremeni karakter te se ne pohranjuju izvan vremena rada vozila, a obrađuju se isključivo u samom vozilu. Upravljačke jedinice često sadržavaju jedinice za pohranu podataka (između ostalog i sam ključ vozila) koje se primjenjuju kako bi se privremeno ili trajno mogle dokumentirati informacije o stanju vozila, opterećenju komponenti, informacije o održavanju) kao i tehnički događaji i pogreške. Ovisno o tehničkoj opremi, pohranjuje se sljedeće:
 • načini rada (konfiguracija) komponenti sustava (npr. razine punjenja, tlak u gumama, napunjenost baterije/akumulatora),
 • odstupanja kod važnih komponenti sustava (npr. svjetla, kočnice) koja rezultiraju unosom u memoriju protokola u internim sustavima vozila,
 • reakcije sustava u specifičnim situacijama vožnje (npr. aktiviranje zračnog jastuka, korištenje sustava za reguliranje stabilnosti),
 • informacije o događajima koji uzrokuju štete na vozilu,
 • kod električnih vozila stanje napunjenosti visokonaponske baterije, procijenjeni doseg vožnje.

U posebnim slučajevima (npr. kada je vozilo prepoznalo neispravnost u radu) može biti nužno izvršiti pohranu podataka koji bi inače bili samo privremeni. Ukoliko koristite servisne usluge (npr. usluge popravka, radovi održavanja), možda će se po potrebi očitati i koristiti pohranjeni radni podaci zajedno s identifikacijskim brojem vozila. Očitavanje podataka iz vozila može izvršiti zaposlenik servisne mreže (npr. radionice, proizvođači) ili treće strane (npr. usluge pomoći na cesti). Isto vrijedi i za zahtjeve iz jamstva i mjere osiguranja kvalitete.

Očitavanje podataka u pravilu se provodi pomoću zakonski propisanog priključka za OBD ("On-Board-Diagnose") u vozilu. Na temelju očitanih radnih podataka dokumentiraju se tehnička stanja vozila ili pojedinih komponenti, lakše se utvrđuje dijagnostika kvara na vozilu i pridržavanje obveza iz jamstava te se doprinosi poboljšanju kvalitete. Takvi podaci, osobito informacije o naprezanju komponenti, tehnički događaji, pogrešno rukovanje i ostale pogreške, dostavit će se po potrebi proizvođaču zajedno s identifikacijskim brojem vozila. Osim toga, proizvođač ima odgovornost za štetu prouzročenu neispravnim proizvodom. Proizvođač također koristi radne podatke iz vozila, primjerice kod postupka povlačenja proizvoda. Osim toga, ovi se podaci mogu koristiti i za provjeru prava kupaca koje ostvaruju temeljem jamstava i garancija. Jedinica za pohranu kvarova u vozilu može se resetirati u okviru provođenja radova popravaka i servisa ili na Vaš zahtjev koji će provesti servisna radionica. Funkcije komforne vožnje i funkcije Infotainmenta

U svom vozilu možete pohraniti postavke za komfor i individualne prilagodbe te ih u bilo kojem trenutku promijeniti, odnosno resetirati. Ovisno o pojedinoj opremi, to uključuje npr.

 • postavke za namještanje pozicija sjedala i upravljača,
 • podešavanje ovjesa i postavke klimatizacije,
 • sustave asistencije u vožnji i sustave informiranja vozača,
 • postavke na ploči s instrumentima i u Infotainment sustavu
 • individualne prilagodbe kao što su unutrašnje osvjetljenje.

U okviru odabrane opreme možete samostalno unijeti podatke u pojedine funkcije Infotainmenta u vozilu. Ovisno o pojedinoj opremi, to uključuje npr.

 • multimedijske podatke kao što su glazba, filmovi ili fotografije za reprodukciju u integriranom multimedijskom sustavu,
 • podatke iz imenika za korištenje u kombinaciji s integriranim uređajem za telefoniranje bez korištenja ruku ili integriranim navigacijskim sustavom,
 • unesena navigacijska odredišta,
 • podatke o korištenju internetskih usluga.

Takvi podaci za funkcije komforne vožnje i funkcije Infotainmenta mogu se pohraniti lokalno u vozilu ili se nalaze na uređaju koji ste povezali sa svojim vozilom (npr. pametnim telefonom, USB priključkom ili MP3 uređajem). Ukoliko ste sami unijeli podatke, možete ih u bilo kojem trenutku izbrisati. Prijenos takvih podataka iz vozila provodi se isključivo na Vaš zahtjev, osobito u okviru korištenja internetskih usluga u skladu s Vašim odabranim postavkama. Dodatne informacije o internetskim uslugama nalaze se u odjeljku 3.

Povezivanje putem funkcija pametnog telefona, npr. Android Auto ili Apple carplay Ako je Vaše vozilo odgovarajuće opremljeno, svoj pametni telefon ili neki drugi mobilni uređaj možete povezati s vozilom i na taj način upravljati kontrolnim funkcijama koje su integrirane u vozilu. Pritom je omogućeno da se slika i zvuk pametnog telefona prenose putem multimedijskog sustava. Istovremeno će se na Vaš pametni telefon prenijeti određene informacije. Ovisno o načinu integriranja, tu primjerice spadaju pozicijski podaci, način rada dan/noć i ostale općenite informacije koje se odnose na vozilo. Detaljnije informacije potražite u korisničkom priručniku za vozilo/Infotainment sustav te u odjeljku "Posebne informacije".

Integriranje omogućuje korištenje odabranih aplikacija s pametnog telefona, kao što su navigacija ili reprodukcija glazbe. Osim navedenog, ne provodi se nikakva dodatna interakcija između pametnog telefona i vozila, a osobito ne postoji aktivni pristup podacima iz vozila. Način daljnje obrade podataka određuje ponuditelj dotičnih korištenih aplikacija. Pritom će mogućnost prilagodbe postavki i vrsta postavki za prilagodbu ovisiti o dotičnoj aplikaciji i operativnom sustavu Vašeg pametnog telefona. Internetske usluge

Ako Vaše vozilo ima pristup radijskoj mreži, omogućena je razmjena podataka između vozila i ostalih sustava (podatkovnog poslužitelja tvrtke AUDI AG, odnosno podatkovnog poslužitelja pružatelja usluga). Pristup radijskoj mreži u određenim je zemljama omogućen kroz vlastiti uređaj za odašiljanje i primanje signala u vozilu (koji smo mi fiksno ugradili) ili putem Vašeg mobilnog krajnjeg uređaja (npr. pametnog telefona). Putem ovog pristupa radijskoj mreži moguće je korištenje online funkcija (informacijskih i upravljačkih usluga za Vaše vozilo). Tu spadaju internetske usluge i aplikacije (Apps) koje Vam na raspolaganje stavljamo mi ili drugi pružatelji usluga ("Audi connect usluge", odnosno "usluge"). Informacije o pojedinim uslugama nalaze se u odjeljku "Posebne informacije" u odjeljcima 3. i 4. Uzmite u obzir da navedene usluge možda nisu u cijelosti dostupne u Vašem vozilu ili Vašoj zemlji. Vlastite usluge proizvođača

Kod internetskih usluga tvrtke AUDI AG na odgovarajućem se mjestu (npr. Infotainment sustavu za vozila (MMI), internetskoj stranici proizvođača) nudi opis dotičnih funkcija. S tim povezane informacije u vezi s propisima o zaštiti podataka nalaze se u nastavku teksta pod odjeljkom "Posebne informacije". Radi pružanja internetskih usluga moguća je upotreba osobnih podataka. Razmjena podataka provodi se pritom putem zaštićene veze, npr. uz pomoć IT sustava tvrtke AUDI AG koji su predviđeni za tu svrhu. Prikupljanje, obrada i korištenje osobnih podataka u svrhu koja je različita od osiguravanja usluga provodi se isključivo na temelju zakonskog dopuštenja, npr. u slučaju zakonski propisanog sustava poziva u nuždi, ugovornog sporazuma ili na temelju privole. Usluge i funkcije (koje dijelom podliježu naplati troškova) te, ovisno o vozilu, u nekim slučajevima i bežično internetsko povezivanje u cjelini, možete aktivirati ili deaktivirati. Od toga su izuzete zakonski propisane funkcije i usluge, kao što je primjerice sustav poziva u nuždi.

Usluge trećih strana

Ako koristite internetske usluge drugih ponuditelja (trećih strana), tada odgovornost za takve usluge ima dotični ponuditelj te iste podliježu također njegovim uvjetima korištenja i zaštite podataka. Na sadržaje koji se pritom razmjenjuju u pravilu nemamo utjecaja. Stoga se kod dotičnog pružatelja usluga informirajte o načinu, opsegu i svrsi osobnih podataka koji se prikupljanju i koriste u okviru usluga trećih strana.

2 Posebne informacije u vezi s internetskim uslugama - općenito

U odjeljku 2 ovih napomena o zaštiti podataka pronaći ćete općenite informacije o tome na koji način se koriste Vaši osobni podaci u okviru usluga te koja Vam prava pripadaju prema propisima o zaštiti podataka.

2.1 Koje podatke obrađujemo i iz kojih izvora potječu takvi podaci?

Iz Vašeg se vozila šalju određeni podaci našim IT sustavima, odnosno IT sustavima pružatelja usluga koje smo angažirali. Na temelju dostavljenih podataka iz Vašeg vozila osiguravamo Vam uslugu, odnosno sadržaje koje u Vaše vozilo isporučujemo izravno sa svojih IT sustava ili putem IT sustava naših pružatelja usluga. U tu je svrhu potrebno minimalno osigurati tehničko povezivanje upita s uslugom, odnosno s vozilom. To se povezivanje provodi putem identifikacijskog broja Vašeg vozila ili pseudonimizacijom. Osobni podaci su pseudonimizirani ako se više ne mogu pripisati određenom ispitaniku bez uporabe dodatnih informacija.

Vaše osobne podatke dobivene iz vozila obrađujemo u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka ("GDPR") te njemačkog Saveznog zakona o zaštiti podataka ("BDSG") u različite svrhe. Konkretni podaci i svrhe obrade podataka određuju se prvenstveno prema dotičnom vozilu i opremi vozila te ovisno o korištenim uslugama. Uzmite u obzir da navedene usluge možda nisu u cijelosti dostupne u Vašem vozilu ili Vašoj zemlji.

Kod tzv. usluga za rojenje ("swarm services") podaci iz većeg broja vozila koriste se za pružanje funkcija sigurnosti i komforne vožnje u Vašem vozilu. Kao i kod funkcija za navigaciju u mrežnom načinu rada, podaci iz Vašeg vozila prenose se u pseudonimiziranom obliku, pri čemu svaki ciklus vožnje ima drugi pseudonim (ID sesije). Budući da se radi o uslugama koje se temelje na lokaciji, potrebno je izvršiti pravodobno slanje i obradu točnih lokacijskih informacija. Identifikacijski broj vozila ne prenosi se u sustave za obradu tvrtke AUDI AG niti se dostavlja uključenim pružateljima usluga. Podaci se prikupljaju samo ako su u Vašem vozilu aktivirane odgovarajuće usluge. Informacije o tome koji će se konkretno podaci prenositi za određene usluge možete pronaći u opisu usluga za rojenje u odjeljku 3. Pored ovih specifičnih podataka za usluge, prenose se također metapodaci potrebni za izvršenje usluge: vremenska oznaka, informacije o verziji korištenog softvera, korištenim verzijama karti ili rasterskih karti. Ostale pojedinosti o konkretno obrađenim kategorijama podataka kao i o odgovarajućim izvorima pronaći ćete u odjeljku "Posebne informacije" za svaku pojedinu uslugu ("Posebne informacije - naziv usluge").

2.2. U koje svrhe obrađujemo Vaše podatke i na kojoj pravnoj osnovi? Obrada podataka navedenih za svaku pojedinu uslugu provodi se radi osiguravanja i pružanja usluga koje koristite (obrada je nužna za izvršavanje ugovora sklopljenog s Vama ili za provedbu predugovornih mjera na Vaš zahtjev (čl. 6. st. 1. podst. 1. t. b) GDPR-a) kao i u svrhu utvrđivanja smetnji i održavanja sigurnosti sustava, uključujući otkrivanje i praćenje nedozvoljenih pokušaja pristupa i izvršenih pristupa našim IT sustavima na temelju naših zakonskih obveza u području sigurnosti podataka kao i našeg legitimnog interesa za otklanjanje smetnji, održavanje sigurnosti sustava te otkrivanje i praćenje nedozvoljenih pokušaja pristupa i izvršenih pristupa našim IT sustavima (nužno za potrebe legitimnih interesa društva AUDI AG ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači Vaši interesi ili temeljna prava i slobode koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, a osobito ako se radi o djetetu (čl. 6. st. 1. podst. 1. t. f) GDPR-a)).

U konkretnim slučajevima obrada se provodi radi zaštite ili obrane pravnih zahtjeva na temelju našeg odgovarajućeg legitimnog interesa (čl. 6. st. 1. podst. 1. t. f) GDPR-a).

Ako obrađujemo osobne podatke drugih putnika u vozilu, to činimo u svrhu pružanja usluga koje koristite Vi ili drugi putnici u vozilu ili za potrebe naših legitimnih interesa koji uključuju izvršenje ugovora s dotičnim ugovornim partnerom (čl. 6. st. 1. podst. 1. t. b) GDPR-a, odnosno čl. 6. st. 1. podst. 1. t. f) GDPR-a). Kod tzv. usluga za rojenje pružatelj usluga objedinjuje podatke koje obrađuje radi pružanja usluga zajedno s podacima iz drugih vozila i pohranjuje objedinjene rezultate bez dovođenja u vezu podataka s vozilom. Naš pružatelj usluga obrađuje ove podatke radi optimizacije i daljnjeg razvoja usluga za zaštitu legitimnih interesa kako bi se klijentima mogla ponuditi visokokvalitetna usluga (nužno za potrebe legitimnih interesa tvrtke AUDI AG ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači Vaši interesi ili temeljna prava i slobode koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, a osobito ako se radi o djetetu (čl. 6. st. 1. podst. 1. t. f) GDPR-a). Iz tog je razloga potrebna obrada i pohrana točnih podataka o lokaciji zajedno s relevantnim događajima, ali se pritom podaci ne dovode u vezu s Vašim vozilom ili Vašim identitetom. Ako podatke obrađujemo u druge svrhe ili na temelju neke druge pravne osnove, to ćemo zasebno navesti u odgovarajućem poglavlju iz odjeljka "Posebne informacije - naziv usluge" zajedno s relevantnim pravnim osnovama.

2.3 Postoji li za mene obveza pružanja podataka?

U okviru poslovnog odnosa morate staviti na raspolaganje samo one osobne podatke koji su potrebni za zasnivanje i provedbu poslovnog odnosa ili za koje imamo zakonsku obvezu njihovog prikupljanja. Bez tih podataka u pravilu ćemo morati odbiti zaključenje ugovora ili izvršenje naloga ili nećemo biti u mogućnosti provesti postojeći ugovor koji će se eventualno morati otkazati. To znači da je preduvjet za korištenje usluga da nam stavite na raspolaganje određene podatke. Bez takvih podataka nećemo biti u mogućnosti pružiti Vam odgovarajuće usluge.

2.4 Tko dobiva moje podatke?

Unutar društva AUDI AG Vaše će podatke primiti one službe kojima je to potrebno radi ispunjenja naših ugovornih i zakonskih obveza te za ostvarivanje naših legitimnih interesa. Podatke u navedene svrhe mogu primiti također pružatelji usluga koje smo angažirali i koji rade po našem nalogu (tzv. izvršitelji obrade).

Načelno, Vaše ćemo osobne podatke prenijeti trećim stranama samo ako je to nužno za ispunjenje ugovora, ako mi ili treća strana imamo legitimni interes za otkrivanje podataka ili ako je u tu svrhu pribavljena Vaša privola.

Više pojedinosti o izvršiteljima obrade koje angažiramo kao i o ostalim primateljima koji dobivaju osobne podatke možete pronaći u odjeljku "Posebne informacije - naziv usluge". Osim toga, podaci se mogu prenijeti trećim stranama (uključujući istražna i sigurnosna tijela) ako smo to dužni učiniti na temelju zakonskih odredbi te pravomoćnog upravnog ili sudskog naloga.

2.5 Prenose li se podaci u treću zemlju?

Prijenos podataka u treću zemlju (tj. zemlje koje nisu članice Europske unije ni Europskog gospodarskog prostora) moguć je ako je to potrebno za izvršenje usluga za Vas, ako je to zakonski propisano ili ako ste nam dali svoju privolu. Također, Vaše osobne podatke možemo prenijeti izvršiteljima obrade u trećim zemljama. Skrećemo pozornost da nije u svim trećim zemljama osigurana primjerena razina zaštite podataka koju propisuje Europska komisija. Kod prijenosa podataka u treće zemlje u kojima ne postoji primjerena razina zaštite podataka, prije samog prosljeđivanja podataka ćemo osigurati da kod primatelja podataka postoji odgovarajuća razina zaštite podataka (npr. na temelju samostalne prijave primatelja za certifikat europsko-američkog sustava zaštite podataka, odnosno Štita privatnosti (Privacy Shield) ili ugovaranja takozvanih standardnih ugovornih klauzula Europske unije s primateljem podataka), odnosno da postoji izričita privola naših korisnika.

Možete od nas zatražiti primjerak konkretno primjenjivih ili ugovorenih propisa za osiguravanje primjerene razine zaštite podataka. Odgovarajuće podatke pronaći ćete u odjeljku "Kontakt". Detaljnije informacije o prijenosu podataka u treće zemlje nalaze se u odjeljku "Posebne informacije - naziv usluge".

2.6 Koliko dugo se pohranjuju moji podaci?

Vaše podatke pohranjujemo tako dugo dok je to potrebno radi pružanja usluga za Vas, odnosno dok imamo legitimni interes za daljnjom pohranom, osobito zbog otklanjanja smetnji ili u svrhu optimizacije usluga. Pritom pohranjujemo samo one podatke koji su nam potrebni u dotičnu svrhu, odnosno, u mjeri u kojoj je to moguće, izvršit ćemo pseudonimizaciju ili anonimizaciju podataka čija obrada prelazi okvir pružanja naših usluga.

Osim toga, podliježemo različitim obvezama čuvanja i dokumentiranja podataka koje, između ostalog, proizlaze iz njemačkog Trgovačkog zakonika ("HGB") i Poreznog zakona ("AO"). Propisani rokovi za čuvanje, odnosno dokumentiranje podataka koji se navode u spomenutim zakonima iznose do deset godina. Naposljetku, razdoblje pohrane procjenjuje se i prema zakonskim rokovima zastare koji u skladu s čl. 195. i sljedećima njemačkog Građanskog zakonika ("BGB") mogu iznositi do trideset godina, pri čemu redovni rok zastare iznosi tri godine.

Pod određenim okolnostima Vaši se podaci moraju čuvati i tijekom duljeg razdoblja, npr. kada se u vezi s određenim upravnim ili sudskim postupkom naloži tzv. Legal Hold ili Litigation Hold (tj. zabrana brisanja podataka tijekom trajanja postupka).

Ako su moguća detaljnija određenja, dodatne informacije o obvezi čuvanja podataka pronaći ćete u odjeljku "Posebne informacije - naziv usluge".

2.7 Koja prava imam?

Ovisno o opremi svojeg vozila, imate mogućnost deaktivirati prikupljanje određenih osobnih podataka korištenjem postavki za privatnost u vozilu. Deaktiviranje znači da usluge koje koriste takve podatke više nisu na raspolaganju, odnosno ne možete ih koristiti. Uzmite u obzir da korištenjem ove funkcije neće biti deaktivirana usluga hitnih poziva te će se i dalje slati podaci koji su potrebni za pružanje takvih usluga. Osim toga, iz sigurnosnih se razloga ključ Audi connect ne može deaktivirati putem postavki za privatnost. Kao ispitanik, u pravilu imate sljedeća prava zaštite podataka:

Pravo na pristup podacima: Imate pravo od društva AUDI AG dobiti pristup pohranjenim podacima koji se odnose na Vas kao i informacije o opsegu podataka za koje je AUDI AG izvršio obradu ili prijenos i primiti kopiju pohranjenih osobnih podataka koji se odnose na Vas.

Pravo na ispravak podataka: Imate pravo bez nepotrebnog odgađanja ishoditi ispravak ili dopunu netočnih ili nepotpunih osobnih podataka koji se odnose na Vas, a koje je pohranio AUDI AG. Pravo na brisanje podataka: Ako su ispunjene zakonske pretpostavke, imate pravo bez nepotrebnog odgađanja ishoditi brisanje osobnih podataka koji se odnose na Vas, a koje je pohranio AUDI AG. To je osobito slučaj ako

 • Vaši osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni;
 • pravna osnova za obradu bila je isključivo Vaša privola koju ste povukli;
 • uložili ste prigovor na obradu iz osobnih razloga na temelju pravne osnove odvagivanja interesa, pri čemu mi ne možemo dokazati da postoje jači legitimni razlozi za obradu podataka;
 • Vaši su osobni podaci nezakonito obrađeni; ili
 • Vaši osobni podaci moraju se brisati radi ispunjavanja zakonskih zahtjeva.

Ako smo Vaše podatke prenijeli trećim stranama, obavijestit ćemo ih o brisanju, ukoliko je to zakonski propisano. Skrećemo pozornost da je Vaše pravo na brisanje podataka podložno ograničenjima. Stoga primjerice nismo dužni, odnosno ne smijemo brisati podatke koje moramo zadržati na temelju zakonskih rokova čuvanja. Podaci koji su potrebni radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva također su izuzeti od Vašeg prava na brisanje.

Pravo na ograničenje obrade: Imate pravo pod određenim uvjetima zatražiti ograničenje obrade. Uvjeti su sljedeći:

 • osporena Vam je točnost osobnih podataka te AUDI AG mora provjeriti točnost osobnih podataka;
 • obrada je nezakonita i Vi se protivite brisanju osobnih podataka te umjesto toga tražite ograničenje njihove uporabe;
 • AUDI AG više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali ih Vi tražite radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva;
 • uložili ste prigovor na obradu te očekujete potvrdu nadilaze li legitimni razlozi koje ima AUDI AG Vaše razloge. U slučaju ograničenja obrade podaci će se na odgovarajući način označiti te će se uz iznimku pohrane, obrađivati isključivo uz Vašu privolu ili za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva ili zaštitu prava druge fizičke ili pravne osobe ili zbog važnog javnog interesa Unije ili države članice.

Pravo na prenosivost podataka: Ukoliko Vaše osobne podatke koje ste nam stavili na raspolaganje obrađujemo automatiziranim sredstvima na temelju Vaše privole ili sklopljenog ugovora s Vama (uključujući Vaš ugovor o radu), imate pravo da Vam se Vaši podaci stave na raspolaganje u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom formatu te da takve podatke AUDI AG bez zapreka prenese drugom voditelju obrade. Imate pravo zatražiti da AUDI AG izravno prenese osobne podatke drugom voditelju obrade ako je to tehnički izvedivo te ako time nisu ugrožena prava i slobode drugih pojedinaca.

Pravo na prigovor: Ako Vaše podatke obrađujemo na temelju legitimnih interesa ili u javnom interesu, imate pravo uložiti prigovor na obradu svojih podataka iz osobnih razloga. Osim toga, imate neograničeno pravo prigovora ako Vaše podatke obrađujemo za naše potrebe izravnog marketinga. Upućujemo na našu posebnu napomenu u odjeljku "Informacije o Vašem pravu na prigovor". U određenim slučajevima, u okviru odvagivanja interesa odobravamo Vam dodatno neograničeno pravo na prigovor, uključujući korištenje postavki privatnosti (mogućnost deaktiviranja). Više informacija o tome možete pronaći u odjeljku "Posebne informacije - naziv usluge".

Pravo na povlačenje privole: Ako ste dali privolu za obradu svojih osobnih podataka, možete je povući u bilo kojem trenutku. Pritom uzmite u obzir da povlačenje privole ima samo budući učinak. Obrade koje su provedene prije povlačenja privole nisu time obuhvaćene.

Pravo na žalbu: Imate također pravo na podnošenje žalbe nadzornom tijelu za zaštitu podataka ako smatrate da obrada Vaših osobnih podataka nije zakonski provedena. Pravo žalbe postoji a da se pritom ne dovode u pitanje druga upravna ili sudska pravna sredstva. Adresa nadzornog tijela za zaštitu podataka koje je nadležno za AUDI AG glasi:

Bavarski pokrajinski ured za nadzor zaštite podataka Promenade 18 91522 Ansbach Njemačka

2.8 Informacije o Vašem pravu na prigovor

2.8.1 Pravo na prigovor iz osobnih razloga

Imate pravo na temelju svoje posebne situacije uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na Vas. Preduvjet za to je da se obrada podataka provodi u javnom interesu ili na temelju odvagivanja interesa. To također vrijedi i za izradu profila. Ukoliko obradu Vaših osobnih podataka temeljimo na odvagivanju interesa, načelno polazimo od pretpostavke da možemo dokazati da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu, međutim, svakako ćemo provjeriti svaki pojedini slučaj. U slučaju prigovora nećemo više obrađivati Vaše osobne podatke, osim ako

 • možemo dokazati da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu takvih podataka koji nadilaze Vaše interese, prava i slobode ili
 • ako Vaši osobni podaci služe za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.

2.8.2 Prigovor protiv obrade Vaših podataka za potrebe našeg izravnog marketinga Ukoliko obrađujemo Vaše osobne podatke za provođenje izravnog marketinga imate pravo u svakom trenutku uložiti prigovor protiv takve obrade podataka koji se odnose na Vas, što također uključuje izradu profila u mjeri koja je povezana s tim izravnim marketingom.

Ako se protivite obradi za potrebe izravnog marketinga, Vaše osobne podatke više nećemo smjeti obrađivati u te svrhe.

2.8.3 Ostvarivanje prava na prigovor

Prigovor se može podnijeti u bilo kojem obliku, po mogućnosti putem informacija koje su navedene kao kontakt u ovim napomenama o zaštiti podataka.

2.9 Kontakt

Ako imate pitanja uz ove napomene o zaštiti podataka ili uz obradu svojih osobnih podataka koju provodi AUDI AG ili ako želite ostvariti svoja prava na zaštitu podataka, možete nas kontaktirati na sljedeći način: AUDI AG Služba za podršku kupcima, Njemačka p.p. 10 04 57 85045 Ingolstadt adresa e-pošte: [email protected]

3 Posebne informacije u vezi s internetskim uslugama -informacije o specifičnim uslugama

Uzmite u obzir da neke internetske usluge mogu biti ponuđene ne samo putem Infotainment sustava za vozila (MMI), već i putem Audijevog opcionalno raspoloživog sustava za putnike na stražnjem sjedalu - Rear Seat Entertainment s kojeg je također moguće koristiti usluge. U nastavku navedene informacije o obradi podataka vrijede analogno i za takve usluge.

3.1 Posebne informacije - registracija i prijava vozila

Radi omogućavanja internetskih usluga u Vašem vozilu i osiguravanja komunikacije s vozilom izvršit će se prijava Vašeg vozila u naše IT sustave prilikom svakog ciklusa vožnje. U okviru registracije Vašeg vozila obrađujemo sljedeće podatke, odnosno kategorije podataka iz Vašeg vozila: identifikacijski broj vozila (koji omogućuje jasnu identifikaciju Vašeg motornog vozila i povezivanje s točno određenim vlasnikom). Ako koristite personalizirane usluge, Vaši će se podaci za prijavu putem myAudi računa koje ste unijeli u vozilu prenijeti u naše IT sustave. Na taj će način određeni podaci koje ste pohranili na svom myAudi računu biti raspoloživi i u samom vozilu (dodatne informacije pronaći ćete u informacijama za dotične usluge).

Za korištenje određenih internetskih usluga u Vaše se vozilo prenose potpisane vjerodajnice (npr. OAuth token) koje našim pružateljima usluga omogućuju provjeru ovlaštenja za korištenje određene usluge. Na taj se način pružatelju usluga prenose samo vjerodajnice, odnosno ne mora se dostaviti identifikacijski broj Vašeg vozila ili neka druga konkretna informacija pomoću koje se može utvrditi Vaš identitet ili identificirati Vaše vozilo (anonimizirana autorizacija). Informacije o upotrebi anonimizirane autorizacije možete pronaći u odgovarajućim uslugama.

Prethodno navedene podatke obrađujemo radi provjere, registracije i autentifikacije Vašeg vozila u našim IT sustavima kako bismo Vam osigurali Audi connect usluge i prikazali status Vaših licenci u vozilu. U svrhu provjere ovlaštenja koje imate za korištenje usluga Vaše je vozilo prijavljeno u IT sustave tvrtke AUDI AG tijekom svakog ciklusa vožnje.

Osim toga, uz identifikacijski broj Vašeg vozila evidentiramo također vrijeme i vrstu korištene usluge kako bismo otkrili i analizirali smetnje za potrebe naših legitimnih interesa. Evidentirani podaci pohranjuju se za ovu svrhu tijekom razdoblja od četiri mjeseca.

3.2 Posebne informacije - pretraživanje točke interesa (stanice za punjenje, cijene goriva, informacije o parkirnim mjestima, vrijeme, putne informacije, informacije o željezničkom i zračnom prijevozu, odabir restorana i hotela), pretraživanje točaka interesa pomoću Google tražilice

Radi lakšeg pretraživanja brojnih točaka interesa (POI - Points of Interest) iz različitih kategorija putem Vašeg MMI sustava ili myAudi aplikacije koriste se različiti pružatelji usluga. Prijenos podataka obavlja se u skladu s načelom ekonomičnosti podataka. Stoga će svi upiti iz Vašeg vozila u najvećoj mogućoj mjeri biti anonimizirani. U okviru usluga, prilikom upita za pretraživanje Vaše vozilo šalje u IT sustave tvrtke AUDI AG sljedeće podatke, odnosno kategorije podataka, kako bi se mogao obraditi Vaš upit: vrijeme pristupa usluzi i vrsta upita za pretraživanje koji je dostavljen putem MMI sustava, identifikacijski broj vozila (koji omogućuje jasnu identifikaciju Vašeg motornog vozila i povezivanje s točno određenim vlasnikom), odabrani jezik sustava, poziciju vozila (mjesto i vrijeme iz podataka o lokaciji) i/ili lokaciju koju ste sami odredili - pri čemu se ne prenose informacije o tome jeste li sami unijeli podatke o lokaciji vozila ili lokaciji pretraživanja.

Ukoliko koristite mogućnost glasovnog upravljanja kod pretraživanja točaka interesa, Vaše će vozilo nakon aktiviranja te funkcije poslati također Vaše glasovne podatke. IT sustavi tvrtke AUDI AG će upite proslijediti odgovarajućim pružateljima sadržaja radi osiguravanja zatraženih informacija. Pritom se neće prenositi podaci o identifikacijskom broju vozila ili nekom drugom identifikacijskom obilježju koji bi omogućili povezivanje upita s određenim vozilom ili osobom. Međutim, budući da se radi o uslugama koje su povezane s lokacijom, nužno je da se za svaku uslugu dostave podaci o Vašoj trenutačnoj lokaciji (iz vozila ili putem myAudi aplikacije), odnosno lokaciji pretraživanja ili ruti koju ste odabrali. Kao parametri pretraživanja dostavljaju se vrste točaka interesa (npr. hoteli, restorani, parkirališta) ili naziv koji se pretražuje. Osim toga, prenosi se jezik sustava i vrsta mjerne jedinice, npr. kilometri ili milje, kako bi se rezultat pretraživanja prikazao na odgovarajućem jeziku i s odgovarajućom mjernom jedinicom. Mi i/ili pružatelj sadržaja obrađujemo navedene podatke kako bismo Vam osigurali tražene informacije (npr. stanice za punjenje, benzinske postaje, parkirališta, restorani, vozni red za željeznički i autobusni prijevoz, vrijeme polazaka i dolazaka u zračnom prometu i sl.) u odnosu na Vašu trenutačnu lokaciju i odredište kao i u druge svrhe navedene pod točkom 2.2. U nastavku se nalazi popis pojedinačnih usluga s informacijama o pružateljima usluga.

Internetsko pretraživanje točaka interesa: ova usluga omogućuje pretraživanje brojnih točaka interesa iz različitih kategorija, npr. restorani, hoteli, usluge prijevoza, ponude za slobodno vrijeme itd. U tu svrhu koriste se usluge sljedećih pružatelja sadržaja: HERE Global B.V. Kennedyplein 222 -226, 5611 ZT Eindhoven, Nizozemska; Yelp Inc., 140 New Montgomery, San Francisco, CA 94105, SAD; Neofonie GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin, Njemačka

Cijene goriva: ova usluga omogućuje pretraživanje važećih cijena goriva. Dodatno uz opće parametre, prenosi se također podatak o relevantnoj vrsti goriva za Vaše vozilo. Pružatelj sadržaja je: OPISNAVX, Chemin de la Mairie 24, CH-1258 Perly.

Stanice za punjenje električnih vozila: ova usluga omogućuje pretraživanje odgovarajućih stanica za punjenje. Pružatelj sadržaja je: YellowMap AG, CAS-Weg 1-5, D-76131 Karlsruhe, www.yellowmap.com.

Informacije o uslugama parkiranja: ova usluga omogućuje pretraživanje parkirališta i parkirnih garaža. Pružatelj sadržaja je: Parkopedia, Great Guildford Street, London, UK.

Turističke informacije: ova usluga omogućuje pretraživanje turističkih znamenitosti. Pružatelj sadržaja je: Neofonie GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin, www.neofonie.de.

Putovanja (turistički vodič i događanja u gradu): ova usluga omogućuje pretraživanje turističkih znamenitosti i raznih događanja. Pružatelj sadržaja je: wcities, 512 2nd Street Second Floor, San Francisco, CA 94107, SAD. U vezi s prijenosom Vaših podataka pružatelju sadržaja u SAD usporedite informacije navedene u točki 2.5.

Vrijeme: ova usluga omogućuje pretraživanje informacija o vremenu. Pružatelj sadržaja je: Meteo-Group Deutschland GmbH, Am Studio 20a, 12489 Berlin.

Informacije o željezničkom prijevozu: ova usluga omogućuje pretraživanje željezničkih i autobusnih stanica te vremena polazaka i dolazaka. Pružatelj sadržaja je: HaCon Ingenieurgesellschaft mbH, Lister Str. 15, 30163 Hannover.

Informacije o zračnom prijevozu: ova usluga omogućuje pretraživanje zračnih luka te podataka o vremenu polazaka i dolazaka. Pružatelj sadržaja je: FlightStats, Inc., 522 SW 5th Avenue, Suite 200, Portland, OR 97204, SAD. U vezi s prijenosom Vaših podataka pružatelju sadržaja u SAD usporedite informacije navedene u točki 2.5.

Navigacijska odredišta "powered by Google TM": Ova usluga omogućuje pretraživanje brojnih navigacijskih odredišta iz različitih kategorija, npr. restorani, hoteli, usluge prijevoza, ponude za slobodno vrijeme itd. Ako za pretraživanje koristite myAudi aplikaciju, upiti koji se odnose na traženje odredišta putem Google tražilice dostavit će se direktno u sustave pružatelja usluga. Pored anonimiziranih informacija za autorizaciju korištenja usluge, prenose se također informacije o trenutačnoj lokaciji vozila, odnosno lokaciji iz pretraživanja koju ste odabrali, tekst pretraživanja i postavke jezika sustava. Pružatelj usluga je: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska. Informacije o pohranjenim podacima i razdoblju pohrane možete preuzeti iz napomena o zaštiti podataka pružatelja usluga: https://policies.google.com/privacy

3.3 Posebne informacije - meteorološki prikaz na karti

Kako bismo Vam mogli pružiti informacije o vremenu na odabranom isječku navigacijske karte, Vaše će vozilo u IT sustave tvrtke AUDI AG dostaviti podatke o svojoj lokaciji na trenutačno prikazanom isječku karte. Podaci o vremenu koji su stavljeni na raspolaganje potječu od tvrtke Meteo-Group Deutschland GmbH, Am Studio 20a, 12489 Berlin. Pritom se za ovog pružatelja sadržaja ne provodi prijenos podataka.

3.4 Posebne informacije - internetski radio

Usluga internetskog radija u vozilu prikazuje Vam popis radijskih postaja dostupnih prema Vašoj lokaciji kao i informacije aktualne radijske postaje o nazivima pjesama i izvođača iz trenutačnog programa. U okviru usluge obrađujemo sljedeće podatke, odnosno kategorije podataka iz Vašeg vozila: identifikacijski broj vozila (koji omogućuje jasnu identifikaciju Vašeg motornog vozila i povezivanje s točno određenim vlasnikom), trenutačni jezik sustava, tržište, verziju softvera i trenutačnu lokaciju vozila (podaci o lokaciji). Posredstvom našeg pružatelja usluga e.solutions GmbH Despag-Straße 4a. 85055 Ingolstadt podaci se bez navođenja identifikacijskog broja Vašeg vozila prenose našem pružatelju sadržaja radio.de GmbH ili u slučaju pretraživanja područja našem pružatelju sadržaja radio.de GmbH Mühlenkamp 59, 22303 Hamburg i obrađuju radi pružanja usluge popisa radijskih postaja i naziva pjesama i izvođača kao i radi optimizacije i daljnjeg poboljšanja usluga za potrebe njihovih legitimnih interesa i razvoja usluga (čl. 6. st. 1. podst. 1. t. f) GDPR-a).

3.5 Posebne informacije - hibridni radio

Uslugom hibridnog radija proširuje se generirani popis dostupnih radijskih postaja iz vozila dodavanjem važećih logo oznaka postaja te se omogućuje slušanje radijskih stanica putem interneta. U okviru usluge obrađujemo sljedeće podatke, odnosno kategorije podataka iz Vašeg vozila: identifikacijski broj vozila (koji omogućuje jasnu identifikaciju Vašeg motornog vozila i povezivanje s točno određenim vlasnikom), trenutačno dostupne emitirane radijske postaje, trenutačnu zemlju, trenutačni jezik sustava, verziju softvera. Na temelju toga pružamo Vam informacije u vozilu kako bismo Vam omogućili internetsko praćenje radijskih sadržaja te osigurali važeće logo oznake radijskih postaja. Podaci se prenose našem pružatelju usluga e.solutions GmbH Despag-Straße 4a. 85055 Ingolstadt, bez navođenja identifikacijskog broja Vašeg vozila, koji će ih obraditi radi pružanja usluga kao i radi optimizacije i daljnjeg poboljšanja usluga u okviru zaštite svojih legitimnih interesa za poboljšanjem usluga (čl. 6. st. 1. podst. 1. t. f) GDPR-a).

3.6 Posebne informacije - ažuriranje sustava

Koristimo ažuriranje sustava kako bismo Vam osigurali ažurirane verzije sustava u vozilu, tj. omogućili preuzimanje i instaliranje sadržaja. U okviru usluge obrađujemo sljedeće podatke, odnosno kategorije podataka iz Vašeg vozila: identifikacijski broj vozila (koji omogućuje jasnu identifikaciju Vašeg motornog vozila i povezivanje s točno određenim vlasnikom), verziju softvera i hardvera kao i serijske brojeve hardvera kako bismo provjerili je li dostupno ažuriranje za sustav u Vašem vozilu i osigurali ispravnu verziju ažuriranja. Ove podatke pohranjujemo zajedno s informacijama o dostupnom ažuriranju u svrhu sigurnosti vozila s ciljem pružanja ugovorenih usluga (izvršavanje ugovora, čl. 6. st. 1. podst. 1. t. b) GDPR-a).

3.7 Posebne informacije - internetski poziv za uslugu pomoći na cesti Korištenjem tipke za poziv u vozilu možete u slučaju kvara vozila uputiti poziv pozivnom centru i zatražiti uslugu pomoći na cesti.

U okviru usluge obrađujemo sljedeće podatke, odnosno kategorije podataka iz Vašeg vozila: identifikacijski broj vozila (koji omogućuje jasnu identifikaciju Vašeg motornog vozila i povezivanje s točno određenim vlasnikom), vremensku oznaku prikupljanja podataka, podatke o stanju vozila i dijagnostičke podatke, osobito broj prijeđenih kilometara, razinu ulja, clean diesel podatke (ukupni broj pokretanja motora i preostalu udaljenost), preostalu udaljenost i vrijeme do sljedećeg servisnog intervala, trenutačno aktivne upozoravajuće žaruljice/tekstualne obavijesti na ploči s instrumentima, brojčanu oznaku događaja kvara (uključujući vremensku oznaku i stanje kilometraže pri unosu kvara), napunjenost spremnika za gorivo, povijest memoriranih upozoravajućih žaruljica/tekstualnih obavijesti, napunjenost baterije, informacije o tome je li vozač aktivirao uslugu pomoći na cesti tipkom za poziv ili je sustav inicirao poziv za uslugu pomoći na cesti, HMI postavke za jezik, podatke o lokaciji i smjeru, status sigurnosnih pojaseva, težinu sudara, mjesto udara na vozilu, preostali doseg i podatke sa SIM kartice. Usluga se automatski aktivira prema zadanim postavkama i ne može se deaktivirati. Međutim, pritom osiguravamo da se prilikom korištenja ove usluge Vaše vozilo ne može pratiti dok je u normalnom načinu rada, tj. ne provodi se elektroničko praćenje. Poziv za uslugu pomoći na cesti može se otkazati u bilo kojem trenutku.

Iz Vašeg se vozila prethodno navedeni podaci šalju u trenutku kada pokrenete internetski poziv za uslugu pomoći na cesti i potvrdite prijenos podataka iz vozila. Prethodne podatke obrađujemo radi stavljanja na raspolaganje usluge kako bismo Vam u što kraćem roku osigurali pomoć u slučaju nesreće ili kvara na vozilu.

Ukoliko je to potrebno za izvršenje usluge, podaci i Vaš poziv dostavit će se pozivnom centru čije usluge koristimo radi obrade poziva za pomoć na cesti (CCWelcom GmbH, Zeppelinstraße 48, 14471 Potsdam), pri čemu se prenosi samo minimalna količina informacija neophodnih za urednu obradu poziva u nuždi. Na temelju dostavljenih podataka agent pozivnog centra primit će informacije kako bi Vam osigurao pomoć u što kraćem roku. Podaci će se po potrebi dostaviti trećim stranama, npr. vučnim službama, ako je to potrebno radi izvršenja usluge pomoći na cesti.

U svrhu dokumentiranja pozivni će centar nakon završetka poziva i rješavanja problema pohraniti samo povijest razgovora, broj prijeđenih kilometara i identifikacijski broj vozila, a svi ostali podaci će se izbrisati u roku od 24 sata.

3.8 Posebne informacije - privatni poziv u nuždi

Usluga privatnog poziva u nuždi obuhvaća hitan poziv koji se može aktivirati automatski pomoću senzora u vozilu ili ručno (pritiskom na gumb) od strane jednog ili više putnika u vozilu. U okviru usluge obrađujemo sljedeće podatke, odnosno kategorije podataka iz Vašeg vozila: identifikacijski broj vozila (koji omogućuje jasnu identifikaciju Vašeg motornog vozila i povezivanje s točno određenim vlasnikom), upravljačke podatke (informacije o tome je li poziv u nuždi aktiviran ručno ili automatski, trenutačnu poziciju vozila (mjesto i vrijeme iz podataka o lokaciji), način pohrane energije u vozilu (npr. benzin, dizel, zemni plin itd.), vrijeme nastupa slučaja nužde, broj putnika u vozilu, postavke jezika, intenzitet sudara (na mjernim točkama, sprijeda, lijevo, desno i straga, odnosno u slučaju prevrnutog vozila), pozicije sjedenja putnika i status vrata. U vozilu se također pohranjuju podaci o položaju vozila prije i nakon slučaja nužde. U vozilu se uvijek pohranjuje posljednja pozicija vozila prije neposrednog isključivanja motora iz rada, čak i ako nije pohranjen poziv u nuždi. Na taj način, čak i u slučaju prometne nesreće kada nije moguće izračunati trenutačnu lokaciju i dostaviti je pozivnom centru, barem su poznati posljednje evidentirani podaci o lokaciji.

Prilikom aktiviranja poziva u nuždi navedeni podaci iz vozila dostavit će se našem pozivnom centru, Bosch Service Solutions GmbH, Lahnstraße 34-40, 60326 Frankfurt na Majni, koji će uspostaviti audiovezu između putnika u vozilu i najbližeg koordinacijskog centra za hitne slučajeve (policija, kontrolni centar, prometna inspekcija) te će im odgovarajuće proslijediti podatke potrebne za odgovor na hitne situacije.

Podaci koji se koriste za obradu hitnog poziva ne šalju se nama, već se direktno dostavljaju pozivnom centru. U određenim modelima vozila pojedinačni pozivi u nuždi unose se u kružni međuspremnik (odnosi se samo na podatke kojima se evidentira da je aktiviran poziv u nuždi, a ne na sadržaj poziva) te se redovito zamjenjuju novim podacima. Pozivni centar bilježi poziv u nuždi (glasovni poziv) i pohranjuje snimku pozivatelja (radi omogućavanja eventualnih povratnih pitanja i poziva iz vozila) tijekom 24 sata. Ostali podaci iz poziva u nuždi pohranjuju se tijekom razdoblja od deset godina. Usluga se automatski aktivira prema zadanim postavkama i ne može se deaktivirati. Pritom osiguravamo da se prilikom korištenja ove usluge Vaše vozilo ne može pratiti dok je u normalnom načinu rada, tj. ne provodi se elektroničko praćenje.

Informacije o obradi podataka u okviru zakonskog poziva u nuždi pronaći ćete u informacijama uz ovu uslugu.

3.9 Posebne informacije - postavke privatnosti

Imate mogućnost promijeniti određene postavke privatnosti putem izbornika u svom vozilu i na taj način deaktivirati prijenos različitih kategorija podataka ili deaktivirati pojedinačne usluge. Ovlašteni korisnici vozila mogu svoje trenutačne postavke provjeriti putem myAudi računa, odnosno aplikacije. U okviru usluge obrađujemo sljedeće podatke, odnosno kategorije podataka iz Vašeg vozila: identifikacijski broj vozila (koji omogućuje jasnu identifikaciju Vašeg motornog vozila i povezivanje s točno određenim vlasnikom), odabrane postavke privatnosti. Prethodno navedene podatke obrađujemo kako bismo Vama kao i ovlaštenim korisnicima mogli prikazati postavke privatnosti na myAudi web-portalu, odnosno Audi aplikaciji za pametne telefone.

3.10 Posebne informacije - online rezervacija Audi servisnog termina

Ova Audi connect usluga je personalizirana usluga, tj. preduvjet za korištenje usluge je registracija i otvaranje zasebnog i pojedinačnog myAudi računa. Na svom myAudi računu možete konfigurirati uslugu i prenijeti određene podatke i sadržaje u svoje vozilo radi funkcionalnosti Audi connect usluga (povezivanjem preko mobilne mreže) te istovremeno omogućiti da nam se određeni podaci o vozilu prenesu iz vozila (kao što je opisano u nastavku).

Kao dio usluge obrađujemo sljedeće podatke, odnosno kategorije podataka koje unosite u myAudi: odabranog Audi servisnog partnera, podatke za kontakt (ime i prezime, broj telefona, adresu e-pošte, preferirani komunikacijski kanal).

U okviru usluge obrađujemo sljedeće podatke, odnosno kategorije podataka iz Vašeg vozila: identifikacijski broj vozila (koji omogućuje jasnu identifikaciju Vašeg motornog vozila i povezivanje s točno određenim vlasnikom), vremensku oznaku prikupljanja podataka, podatke o stanju vozila i dijagnostičke podatke, osobito broj prijeđenih kilometara, razinu ulja, clean diesel podatke (ukupni broj pokretanja motora i preostalu udaljenost), preostalu udaljenost i vrijeme do sljedećeg servisnog intervala, trenutačno aktivne upozoravajuće žaruljice/tekstualne obavijesti na ploči s instrumentima, brojčanu oznaku događaja kvara (uključujući vremensku oznaku i stanje kilometraže pri unosu kvara), napunjenost spremnika za gorivo, povijest memoriranih upozoravajućih žaruljica/tekstualnih obavijesti i napunjenost baterije.

Prethodno navedene podatke obrađujemo radi stavljanja na raspolaganje usluge te kako bismo proaktivno inicirali dogovaranje termina kada se približava datum inspekcijskog servisa. Nakon što je korisnik dogovorio termin, na sam datum inspekcijskog servisa iz vozila će se prenijeti podaci o stanju vozila i dijagnostički podaci te podaci za kontakt (koje je korisnik naveo u svom myAudi računu) Audi servisnom partneru koji je naveden u myAudi računu. Servisni partner će kontaktirati korisnika telefonskim ili elektroničkim putem radi daljnjeg dogovora oko termina servisa. Dostavljeni podaci služe za sigurnost planiranja, tj. servisni partner može na taj način procijeniti količinu vremena koje je potrebno za radove održavanja, odnosno popravka, pravodobno naručivanje zamjenskih dijelova, dogovaranje zamjenskog vozila itd. Vaš odabrani servisni partner obrađuje podatke u svrhu dogovaranja termina, stupanja u kontakt s Vama te provođenja pojedinačnih usluga.

Podaci koji su relevantni za uslugu online rezervacije Audi servisnog termina pohranjuju se tijekom razdoblja od tri mjeseca unutar kojeg će se dogovoriti termin. Usluga je aktivirana tek nakon što je korisnik unio svoje profilne podatke i prihvatio napomene o zaštiti podataka na myAudi računu, a može se u bilo kojem trenutku deaktivirati putem myAudi računa tijekom razdoblja korištenja.

3.11 Posebne informacije - lokalne obavijesti upozorenja (usluga za rojenje)

Usluga lokalnih obavijesti upozorenja prikazuje Vam rizična mjesta (skliska područja, kvarove, prometne nesreće, smanjenu vidljivost). U tu će se svrhu iz Vašeg vozila, nakon utvrđenog rizičnog područja, poslati podaci o vrsti rizika u dotičnom području, vrijeme utvrđenog rizika, GPS pozicija vozila ispred, pored i iza utvrđenog rizičnog područja, zajedno s vremenskom oznakom i informacijama iz senzora vozila koje se odnose na brzinu vozila i smjer vožnje te metapodaci o kvaliteti senzorskih podataka. Ti se podaci dostavljaju u IT sustave pružatelja usluga nakon što je otkriveno rizično područje te se tamo obrađuju i pohranjuju sve dok dotično područje prestane biti rizično (najviše jedan sat). Radi pretraživanja rizičnog područja, Vaše vozilo u redovitim vremenskim intervalima dostavlja također odabir relevantnih rasterskih karti (uzduž rute i trenutačne pozicije vozila) u IT sustave ovog pružatelja usluga. Pružatelj usluge lokalnih obavijesti upozorenja je: e.solutions GmbH, Despag-Straße 4a, 85055 Ingolstadt. Obrađeni podaci se u svrhu korištenja u drugim modelima vozila dostavljaju drugom pružatelju usluga: HERE Global B.V. Kennedyplein 222 -226, 5611 ZT Eindhoven, pri čemu se ne navode informacije pomoću kojih bi se mogao utvrditi identitet pojedinca (osobito bez navođenja ID-a sesije).

3.12 Posebne informacije - online prometni znakovi (usluga za rojenje)

Usluga online prometnih znakova ažurira pohranjena ograničenja brzine u Vašem MMI sustavu. U tu se svrhu iz Vašeg vozila šalju podaci o prepoznatim prometnim znakovima, GPS poziciji vozila ispred, pored i iza otkrivenih znakova, zajedno s vremenskom oznakom i informacijama iz senzora vozila koje se odnose na brzinu vozila i smjer vožnje te metapodaci o kvaliteti senzorskih podataka. Ti se podaci redovito dostavljaju u IT sustave pružatelja usluga. To je potrebno kako bi se mogla odrediti točna lokacija prometnih znakova. Podaci se tamo obrađuju. Radi osiguranja kvalitete i provjere točnosti informacija potrebno je pohraniti dostavljene podatke unutar najviše tjedan dana. Nakon toga preneseni se podaci automatski brišu. Pohranjeni ostaju samo proizvodi obrade podataka, tj. prometni znakovi sa svojom pozicijom i vremenom kada su posljednji put otkriveni, sve dok ne budu zamijenjeni informacijama o novo otkrivenim znakovima. U tom trenutku više ne postoji poveznica na Vaš pseudonim (ID sesije). Radi pretraživanja prometnih znakova, Vaše vozilo u redovitim vremenskim intervalima dostavlja također odabir relevantnih rasterskih karti (uzduž rute i trenutačne pozicije vozila) u IT sustave ovog pružatelja usluga. Pružatelj usluga za uslugu online prometnih znakova je: e.solutions GmbH, Despag-Straße 4a, 85055 Ingolstadt. Obrađeni podaci se u svrhu korištenja u drugim modelima vozila dostavljaju drugom pružatelju usluga: HERE Global B.V. Kennedyplein 222 -226, 5611 ZT Eindhoven, pri čemu se ne navode informacije pomoću kojih bi se mogao utvrditi identitet pojedinca (osobito bez navođenja ID-a sesije).

3.13 Posebne informacije - parkirna mjesta uz cestu (usluga za rojenje)

Usluga parkirnih mjesta uz cestu omogućuje pretraživanje i prikaz parkirnih mjesta uzduž ulica. U tu se svrhu iz Vašeg vozila šalju informacije o postupku parkiranja kada ulazite ili izlazite s parkirnog mjesta, GPS poziciji prije i tijekom postupka parkiranja, zajedno s vremenskom oznakom i informacijama iz senzora vozila koje se odnose na brzinu vozila i smjer vožnje te metapodaci o kvaliteti senzorskih podataka. Ti se podaci dostavljaju u IT sustave tvrtke AUDI AG. Podaci se tamo ne pohranjuju, već se izravno dostavljaju pružatelju usluga koji će izvršiti njihovu obradu. Pružatelj usluge parkirnih mjesta uz cestu je: Parkopedia, Great Guildford Street, London, Ujedinjeno Kraljevstvo. Kada tražite parkirno mjesto uz cestu, pružatelju usluge se prenosi informacija o lokaciji traženja (koja se može podudarati s trenutačnom pozicijom Vašeg vozila). Informacija se pružatelju usluge prenosi korištenjem pseudonima (ID-a sesije).

3.14 Posebne informacije - Audi connect ključ

"Audi connect ključ" je personalizirana usluga sustava Audi connect sa sigurnosnim značajkama koja korisniku omogućuje otključavanje, pokretanje i zaključavanje vozila. Prije početka korištenja usluge korisnik se mora registrirati na myAudi portalu, odnosno kreirati myAudi račun i provesti postupak verifikacije kao glavni korisnik. Nadalje, za korištenje Audi connect ključa potrebno je preuzimanje aplikacije Audi MMI connect.

Kako bi se osiguralo da je Audi connect ključ pravilno povezan s uređajem korisnika, korisnikov mobilni uređaj prenosi u svrhu autentifikacije i autorizacije sljedeće podatke u IT sustave tvrtke AUDI AG: ICCID (identifikator integrirane sklopovne kartice), tip uređaja, verziju aplikacije i OS verziju. Ovi se podaci pohranjuju u IT sustavima tvrtke AUDI AG zajedno s identifikacijskim brojem vozila (koji omogućuje jasnu identifikaciju Vašeg motornog vozila i povezivanje s točno određenim vlasnikom) i dodijeljenim Audi connect ključem u svrhu autentifikacije i provjere autorizacije sve do isteka odobrenja za uređaj. Navedeno je potrebno kako bi uređaj bio prepoznat kao ovlašteni ključ. Dodjeljivanjem Audi connect ključa korisniku istovremeno se povezuje i dotično vozilo s korisnikom te na taj način korisnik ima pregled vozila kao i opreme vozila u svom myAudi računu. Glavni korisnik ima uvid koji su korisnici (s navedenom adresom e-pošte) dodijeljeni vozilu i koji su im nazivi ključeva pridruženi (koje je glavni korisnik sam zadao).

Kod korištenja Audi connect ključa, tj. kod otključavanja, pokretanja i zaključavanja vozila pomoću mobilnog uređaja, podaci se šalju s mobilnog uređaja u vozilo korištenjem protokola Near Field Communication (NFC). Ti se podaci ne dostavljaju u IT sustave tvrtke AUDI AG. Pri korištenju Audi connect ključa dodatno se prenose i sljedeći podaci u IT sustave tvrtke AUDI AG te se evidentiraju i pohranjuju u svrhu praćenja i osiguravanja sigurnosti usluge za potrebe izvršenja ugovora: ICCID broj mobilnog uređaja, identifikacijski broj vozila (koji omogućuje jasnu identifikaciju Vašeg motornog vozila i povezivanje s točno određenim vlasnikom), status ključa i status autorizacije, funkcija korištenja (npr. otvaranje vozila) i vrijeme korištenja u slučaju promjena.

3.15 Posebne informacije - pristupna točka za WLAN

U svom vozilu možete koristiti mobilni uređaj kako bi se uspostavila pristupna točka za Wlan (WLAN hotspot) za Vaše vozilo. U okviru usluge obrađujemo sljedeće podatke, odnosno kategorije podataka iz Vašeg vozila: adresu za kontrolu pristupa medijima (MAC adresa) i naziv korištenog krajnjeg uređaja. Podaci se pohranjuju u vozilu kako biste mogli na brži način ponovno povezati svoj krajnji uređaj. Wlan hotspot po potrebi koristi uslugu podatkovnih tarifa. Više informacija o ovoj usluzi možete pronaći na myAudi portalu. Prethodno navedene podatke obrađujemo radi stavljanja na raspolaganje usluge kako bismo Vam omogućili korištenje pristupne točke za Wlan.

3.16 Posebne informacije - online navigacija

Usluga online navigacije stavlja Vam na raspolaganje online izračunate rute, uzimajući u obzir aktualno stanje u prometu. U tu je svrhu potrebno prenijeti podatke o trenutačnoj poziciji Vašeg vozila, željenom odredištu kao i postavke za kriterije rute i postavke za prometne informacije. Prijenos podataka obavlja se u skladu s načelom ekonomičnosti podataka. Stoga će u skladu s tim načelom svi zahtjevi iz Vašeg vozila biti anonimizirani. Provjera ovlaštenja za korištenje provodi se korištenjem anonimizacije. Kod svakog ciklusa vožnje podaci se pružatelju usluga prenose različitim pseudonimima (ID sesije). Pružatelj usluga ne prima informacije o Vašem imenu kao ni identifikacijski broj vozila. Podaci koji su preneseni pružatelju usluga koriste se isključivo za pružanje, optimizaciju i daljnje poboljšanje usluga. Pored prethodno navedenih specifičnih podataka za usluge, prenose se također metapodaci potrebni za izvršenje usluge: vremenska oznaka, informacije o verziji korištenog softvera, korištenim verzijama karti ili rasterskih karti. Uslugu obavlja sljedeći pružatelj usluga: HERE Global B.V., Kennedyplein 222-226, 5611 ZT Eindhoven, Nizozemska.

3.17 Posebne informacije - 3D modeli gradova

Pomoću 3D modela gradova imate na raspolaganju trodimenzionalni pregled zgrada na karti. To zahtijeva preuzimanje trenutačno važećih rasterskih karti (ID i verzija). U tu svrhu obrađujemo sljedeće podatke iz Vašeg vozila: rastersko područje na kojem se nalazi Vaše vozilo. Prijenos podataka obavlja se u skladu s načelom ekonomičnosti podataka. Stoga će u skladu s tim načelom svi zahtjevi iz Vašeg vozila biti anonimizirani. Provjera ovlaštenja za korištenje provodi se korištenjem anonimizacije. Kod svakog ciklusa vožnje podaci se pružatelju usluga prenose različitim pseudonimima (ID sesije). Pružatelj usluga ne prima informacije o Vašem imenu kao ni identifikacijski broj vozila. Podaci koji su preneseni pružatelju usluga koriste se isključivo za pružanje, optimizaciju i daljnje poboljšanje usluga. Pored prethodno navedenih specifičnih podataka za usluge, prenose se također metapodaci potrebni za izvršenje usluge: vremenska oznaka, informacije o verziji korištenog softvera, korištenim verzijama karti ili rasterskih karti. Uslugu obavlja sljedeći pružatelj usluga: HERE Global B.V., Kennedyplein 222-226, 5611 ZT Eindhoven, Nizozemska.

3.18 Posebne informacije - prometne informacije

Online prometne informacije pružaju Vam aktualne informacije o stanju u prometu i prikazuju protok prometa na karti i uzduž rute iz Vašeg MMI sustava ili myAudi aplikacije. U tu se svrhu iz Vašeg vozila šalju sljedeći podaci u IT sustave tvrtke AUDI AG: trenutačna pozicija Vašeg vozila (za korištenje u vozilu), odnosno trenutačni isječak karte koji će se prikazati (za korištenje putem myAudi aplikacije), željeno odredište te postavke u vezi s prometnim informacijama. Kada se podaci koriste u myAudi aplikaciji, dostavit će se sljedećem pružatelju usluga radi isporuke: HERE Global B.V., Kennedyplein 222-226, 5611 ZT Eindhoven, Nizozemska. Kada se podaci koriste u vozilu, dostavit će se sljedećem pružatelju usluga radi isporuke: TomTom Germany GmbH & Co KG, Am Neuen Horizont 1, 31177 Harsum, Njemačka. Kako bi osigurao pružanje, optimizaciju i poboljšanje svojih usluga, ovaj pružatelj usluga tijekom ciklusa vožnje redovito prima informacije o trenutačnoj poziciji vozila (GPS podaci), broju ulica u vožnji kao i informacije iz senzora vozila koje se odnose na brzinu i smjer vožnje te metapodatke o kvaliteti senzorskih podataka. Ti se podaci redovito dostavljaju iz Vašeg vozila u IT sustave tvrtke AUDI AG. Navedenim se podacima dodjeljuje pseudonim (ID sesije) te se kontinuirano dostavljaju pružatelju usluga. Za svaki ciklus vožnje dodjeljuje se novi pseudonim. Pružatelj usluga ne prima informacije o Vašem imenu kao ni identifikacijski broj vozila.

3.19 Posebne informacije - online ažuriranje karata

Pomoću ove usluge moguće je ažurirati bazu podataka za navigaciju putem interneta izravno u vozilu. Stoga se pružatelju usluga dostavljaju informacije o korištenim verzijama softvera i verzijama paketa navigacijskih karti koje su trenutačno instalirane u Vašem vozilu. Prijenos podataka obavlja se u skladu s načelom ekonomičnosti podataka. Stoga će u skladu s tim načelom svi zahtjevi iz Vašeg vozila biti anonimizirani. Provjera ovlaštenja za korištenje provodi se korištenjem anonimizacije. Pružatelj usluga ne prima informacije o Vašem imenu kao ni identifikacijski broj vozila. Uslugu obavlja sljedeći pružatelj usluga: e.solutions GmbH, Despag-Straße 4a, 85055 Ingolstadt. Paketi karata šalju se putem IT sustava tvrtke AUDI AG.

3.20 Posebne informacije - myAudi navigacija

Uslugom myAudi navigacija možete koristiti svoj myAudi račun kako biste sinkronizirali navigacijske podatke koji se odnose na Vaša kompatibilna vozila, Vašu myAudi aplikaciju i myAudi portal. Pritom se prenose određeni podaci, npr. Vaši favoriti (navigacijska odredišta), nedavna odredišta, kućna i poslovna adresa, odredišta koja su poslana u vozilo i spremljene rute kako biste ih mogli koristiti na svim svojim kompatibilnim uređajima. Sinkronizacija se provodi automatski. Kako bismo Vam mogli pružiti personalizirane prijedloge ruta (asistencija za osobne rute), sinkronizirat će se dodatni podaci o prijeđenim rutama (točnoj ruti) i parkirališnim lokacijama, uključujući vrijeme i datum te stanje u prometu u tom trenutku. Ova funkcija se također automatski sinkronizira ako je aktivirana. Ako Vaše vozilo podržava uslugu e-tron planer ruta, prenijet će se dodatni podaci o potrošnji energije, podaci o klimatizaciji u vozilu, postavke klimatizacije u vozilu i podaci o napunjenosti baterije kako bismo Vam mogli osigurati prijedloge ruta, vodeći pritom računa o dostupnim stanicama za punjenje i dosegu Vašeg električnog vozila.

3.21 Posebne informacije - navigacija pomoću Google Earth™/navigacija pomoću Google Maps™ satelitskih slika

Kako bi se mogla prikazati karta visoke rezolucije sa satelitskim slikama u MMI sustavu ili myAudi aplikaciji, našem pružatelju usluga se radi isporuke satelitskih slika prenosi informacija o isječku karte koji će se prikazati. Prijenos podataka obavlja se u skladu s načelom ekonomičnosti podataka. Stoga će u skladu s tim načelom svi zahtjevi iz Vašeg vozila biti anonimizirani. Provjera ovlaštenja za korištenje provodi se korištenjem anonimizacije. Tijekom svakog ciklusa vožnje podaci se pružatelju usluga prenose različitim pseudonimima (ID sesije). Pružatelj usluga ne prima informacije o Vašem imenu kao ni identifikacijski broj vozila. Pored prethodno navedenih specifičnih podataka za usluge, prenose se također metapodaci potrebni za izvršenje usluge: vremenska oznaka, informacije o verziji korištenog softvera, korištenim verzijama karti ili rasterskih karti. Satelitske slike dostavljaju se sljedećem pružatelju usluga: HERE Global B.V. Kennedyplein 222 -226, 5611 ZT Eindhoven, Nizozemska. Ako pružatelj usluga ne raspolaže aktualnim satelitskim slikama u datoteci za prikaz isječka karte, kontaktirat će sljedećeg pružatelja usluga i od njega zatražiti satelitske snimke: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska. Pritom se potonjem pružatelju usluga neće dostaviti osobni podaci koji se odnose na Vas. To se osobito odnosi na podatke o ID-u sesije ili specifične podatke o vozilu. Informacije o pohranjenim podacima kao i razdoblju pohrane možete preuzeti iz napomena o zaštiti podataka pružatelja usluga: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=us

3.22 Posebne informacije - izvješće o statusu vozila

Izvješće o statusu vozila omogućuje Vam pregled različitih podataka o vozilu putem myAudi portala ili Vašeg mobilnog uređaja. U okviru usluge obrađujemo sljedeće podatke, odnosno kategorije podataka iz Vašeg vozila: identifikacijski broj vozila (koji omogućuje jasnu identifikaciju Vašeg motornog vozila i povezivanje s točno određenim vlasnikom), trenutačni status vrata vozila (status zaključavanja) kao i status prozora, poklopaca na vozilu te, ako je primjenjivo, sklopivog, odnosno kliznog krova, status spojlera, napunjenost spremnika za gorivo i razinu ulja, broj prijeđenih kilometara, ukupni doseg, status pozicijskih svjetala, aktualne upozoravajuće poruke, status parkirne kočnice, tlak u gumama, vrijeme slanja podataka i podatke iz okoline (vanjska temperatura) te status napunjenosti baterije za e-tron vozila.

Odgovarajući podaci šalju se izravno u naše IT sustave u trenutku pokretanja, odnosno isključivanja motora iz rada, prilikom otključavanja i zaključavanja vozila, otvaranja i zatvaranja vrata te kada je stanje napunjenosti baterije od 12V kritično, odnosno prilikom podnošenja zahtjeva na myAudi portalu ili putem aplikacije na Vašem mobilnom uređaju. Podacima se može pristupiti putem aplikacije ili myAudi portala. Dodatno, iz Vašeg vozila šalju se također podaci o poziciji vozila prilikom isključivanja motora iz rada. Status vozila mogu pregledati svi korisnici koje je glavni korisnik aktivirao na myAudi portalu za ovo vozilo.

Prethodno navedene podatke obrađujemo radi pružanja usluge kako biste Vi i drugi ovlašteni myAudi korisnici mogli pristupiti informacijama na myAudi portalu. Pritom se pohranjuje samo posljednje dostavljeni zapis podataka iz vozila kako bismo Vam te informacije mogli prikazati; prilikom slanja novog zapisa podataka stari podaci će se prebrisati.

3.23 Posebne informacije - provjera testa povezivanja/statusa licenci

U svom vozilu možete provjeriti status licenci za internetske usluge i status povezivanja svog vozila. Primjerice, ako se usluga ne može koristiti, ovdje možete provjeriti jesu li licence istekle, odnosno je li Vaše vozilo u izvanmrežnom načinu rada. U okviru usluge obrađujemo sljedeće podatke, odnosno kategorije podataka iz Vašeg vozila: identifikacijski broj vozila (koji omogućuje jasnu identifikaciju Vašeg motornog vozila i povezivanje s točno određenim vlasnikom) i trenutačni status povezivanja (mrežni/izvanmrežni način rada) ili status licenci za vozilo.

Nakon što je motor vozila isključen iz rada, odgovarajući se podaci šalju direktno u naše IT sustave te će Vam nakon toga biti dostupni putem aplikacije na Vašem pametnom računalu ili myAudi portala. Status vozila mogu pregledati svi korisnici koje je glavni korisnik aktivirao na myAudi portalu za ovo vozilo.

Prethodno navedene podatke obrađujemo radi pružanja usluge kako bismo Vam prikazali informacije o statusu povezivanja Vašeg vozila putem aplikacije i naših IT sustava.

3.24 Posebne informacije - podaci za pojedine države

Kada aktivirate ovu uslugu, prikazat će se Vam informacije o propisima u vezi s ograničenjem brzine kretanja vozila za određenu državu ili će takve informacije biti dostupne za preuzimanje u Vašem MMI sustavu. U okviru usluge obrađujemo sljedeće podatke, odnosno kategorije podataka iz Vašeg vozila: identifikacijski broj vozila (koji omogućuje jasnu identifikaciju Vašeg motornog vozila i povezivanje s točno određenim vlasnikom) i trenutačnu poziciju vozila (podaci o lokaciji).

Nakon što je motor vozila isključen iz rada, odgovarajući se podaci šalju direktno u naše IT sustave. Prethodno navedene podatke obrađujemo radi pružanja usluge kako bismo odredili relevantne informacije za određenu državu na temelju Vaše trenutačne pozicije i prikazali ih u vozilu.

3.25 Posebne informacije - daljinsko predgrijavanje

Audi connect usluga daljinskog predgrijavanja vozila je personalizirana usluga, tj. preduvjet za korištenje usluge je registracija i otvaranje zasebnog i pojedinačnog myAudi računa. Na svom myAudi računu možete konfigurirati uslugu, vremenski raspored predgrijavanja i prenijeti u vozilo određene podatke i sadržaje potrebne za funkcioniranje Vaših Audi connect usluga (povezivanjem preko mobilne mreže) te istovremeno omogućiti da nam se određeni podaci o vozilu prenesu iz vozila (kao što je opisano u nastavku).

U okviru usluge obrađujemo sljedeće podatke, odnosno kategorije podataka iz Vašeg vozila: identifikacijski broj vozila (koji omogućuje jasnu identifikaciju Vašeg motornog vozila i povezivanje s točno određenim vlasnikom), planirano vrijeme početka vožnje, učinak grijanja (odleđivanje ili zagrijavanje unutrašnjosti), dostupnost funkcije predgrijavanja (status praznog spremnika za gorivo, ispražnjena baterija, greška sustava), trenutačni status klimatizacije (grijanje, ventilacija, neaktivno). Ovi se podaci, zajedno s vremenskom oznakom, šalju iz Vašeg vozila u IT sustave tvrtke AUDI AG kada dođe do promjene na vremenskom programatoru (timeru), promjene statusa klimatizacije (početak, završetak procesa klimatizacije) i/ili dostupnosti funkcije predgrijavanja.

Prethodno navedene podatke obrađujemo radi pružanja usluge kako bismo Vam omogućili daljinsko upravljanje funkcijom predgrijavanja putem aplikacije.

Pritom pohranjujemo postavke Vašeg timera dok ih sami ne promijenite ili dok ne poništite povezivanje vozila s myAudi računom. Informacije o klimatizaciji iz Vašeg vozila brišu se svaki puta kada se šalje novi zapis podataka te shodno tome pohranjujemo samo trenutačni zapis podataka. Kako bismo ispunili ugovorne obveze i zaštitili svoje legitimne interese u pogledu održavanja sigurnosti sustava (čl. 6. st. 1. podst. 1. t. f) GDPR-a), pohranjujemo posljednjih deset radnji.

3.26 Posebne informacije - daljinsko zaključavanje i otključavanje

Ova usluga omogućuje Vam zaključavanje i otključavanje vozila korištenjem mobilnog uređaja. U okviru usluge obrađujemo sljedeće podatke ili kategorije podataka iz Vašeg vozila: identifikacijski broj vozila (koji omogućuje jasnu identifikaciju Vašeg motornog vozila i povezivanje s točno određenim vlasnikom), izvršenu radnju (zaključavanje/otključavanje), status vrata i poklopaca na vozilu te vremensku oznaku i ID korištenog mobilnog uređaja.

Nakon što je usluga izvršena, odgovarajući se podaci šalju direktno u AUDI AG te će Vam nakon toga biti dostupni putem aplikacije na Vašem pametnom telefonu ili myAudi portala. Uslugu može deaktivirati glavni korisnik na myAudi portalu.

Prethodno navedene podatke obrađujemo radi pružanja usluge kako bismo Vam omogućili daljinsko otključavanje i zaključavanje vozila putem aplikacije.

Pritom evidentiramo korištenje usluge i pohranjujemo radnje u svrhu sigurnosti sustava te radi sprječavanja i praćenja krađe vozila za potrebe izvršavanja ugovora i naših legitimnih interesa za pružanjem usluge tijekom razdoblja od najviše pet godina.

3.27 Posebne informacije - daljinsko upravljanje zvučnim i svjetlosnim signalima

Ova usluga omogućuje Vam daljinsko aktiviranje automobilske sirene i pokazivača smjera korištenjem mobilnog uređaja. U okviru usluge obrađujemo sljedeće podatke ili kategorije podataka iz Vašeg vozila: identifikacijski broj vozila (koji omogućuje jasnu identifikaciju Vašeg motornog vozila i povezivanje s točno određenim vlasnikom), izvršenu radnju, vremensku oznaku i ID korištenog mobilnog uređaja, trenutačnu poziciju Vašeg vozila (podaci o lokaciji) i poziciju Vašeg mobilnog uređaja.

Prethodno navedene podatke obrađujemo radi pružanja usluge kako bismo Vam omogućili daljinsko aktiviranje automobilske sirene i pokazivača smjera putem aplikacije unutar određenog dosega. Podaci o poziciji vozila i uređaja potrebni su kako bi se odredio doseg.

Nakon što je radnja izvršena, brišu se podaci o poziciji mobilnog uređaja. Pritom pohranjujemo podatke za posljednjih deset izvršenih radnji (naziv i vrijeme radnje) za potrebe izvršavanja ugovora i temeljem naših legitimnih interesa u osiguravanju sustava (čl. 6. st. 1. podst. 1. t. f) GDPR-a), sve dok ne poništite povezivanje vozila sa svojim myAudi računom. Svaki puta kada se šalje novi zapis podataka brišu se najstariji podaci.

3.28 Posebne informacije - protuprovalni alarmni sustav

Imate mogućnost biti informirani o mogućem pokušaju krađe putem komunikacijskog kanala koji ste odabrali. U okviru usluge obrađujemo sljedeće podatke ili kategorije podataka iz Vašeg vozila: identifikacijski broj vozila (koji omogućuje jasnu identifikaciju Vašeg motornog vozila i povezivanje s točno određenim vlasnikom), otkriveni događaj (poticajni događaj) i vremensku oznaku.

U svoj myAudi račun možete unijeti željeni komunikacijski kanal za primanje informacija o događaju. Povijest alarma prikazana je i pohranjena u Vašem myAudi računu.

Prethodno navedene podatke obrađujemo radi pružanja usluge kako bismo Vam kao glavnom ili ovlaštenom korisniku putem odabranog komunikacijskog kanala omogućili upozoravajuće poruke o potencijalnim krađama (pokušajima krađa). Povijest alarma možete pregledavati i brisati putem svog myAudi računa. Podatke u vezi s Vašim myAudi računom pohranjujemo dok ih sami ne izbrišete ili dok ne poništite povezivanje vozila sa svojim myAudi računom.

3.29 Posebne informacije - asistent protuprovalnog sustava i praćenja

Audi connect usluga asistencije kod protuprovalnog sustava i praćenja je personalizirana usluga, tj. preduvjet za korištenje usluge je registracija i otvaranje zasebnog i pojedinačnog myAudi računa. Glavni korisnik može konfigurirati te aktivirati ili deaktivirati uslugu putem myAudi računa.

Kako bi se aktivirala usluga, obrađujemo sljedeće podatke koje prilikom aktiviranja usluge unosite u myAudi račun: Registracija: ime i prezime i podaci za kontakt (adresa, najviše tri broja mobilnih uređaja) i informacije o vozilu (boja, oblik karoserije, registracijske oznake), identifikacijski broj vozila (koji omogućuje jasnu identifikaciju Vašeg motornog vozila i povezivanje s točno određenim vlasnikom). Navedene podatke dostavljamo pružatelju usluga Vodafone Automotive Telematics SA, Via S. Franscini 10, 6850 Mendrisio, Švicarska ili lokalnom pružatelju usluga kojem je dodijeljen nalog za postavljanje i aktiviranje računa.

Ako vozilo otkrije zlouporabu, nama i pružatelju usluga dostavit će se sljedeći podaci ili kategorije podataka: događaj zlouporabe, trenutačna pozicija vozila (mjesto i vrijeme iz podataka o lokaciji), podaci o statusu vozila (broj prijeđenih kilometara, stanje napunjenosti baterije, brzina, napunjenost spremnika za gorivo, vrijeme iz vozila, status paljenja, status motora). Iz vozila se periodički šalju podaci o trenutačnoj poziciji vozila.

Te podatke dostavljamo našem pružatelju usluga koji će na temelju pohranjenih podataka za kontakt obavijestiti glavnog korisnika o aktiviranju alarma.

Uz privolu glavnog korisnika te ako je potvrđena krađa, odnosno ako je glavni korisnik prijavio krađu, pružatelj usluga šalje informaciju o posljednje poznatoj poziciji vozila nacionalnim tijelima nadležnim za sigurnost i provođenje istrage.

Ako glavni korisnik prijavi krađu, pružatelj usluga može zatražiti navedene podatke također izravno iz vozila.

Prethodno navedene podatke obrađujemo radi pružanja usluge kako bismo otkrili slučajeve zlouporabe, a u slučaju krađe kako bismo omogućili lociranje Vašeg vozila.

Samo glavni korisnik može aktivirati ili deaktivirati ovu uslugu. Ako se aktiviraju postavke privatnosti, ova se usluga neće isključiti.

3.30 Posebne informacije - diktiranje SMS/e-mail poruka i glasovni unos odredišta putem Googlea

U okviru usluge obrađujemo sljedeće podatke ili kategorije podataka iz Vašeg vozila: vrijeme pristupa usluzi i podatke na temelju izgovorenog teksta korisnika ili tekst za prepoznavanje jezika, postavke jezika, pojam pretraživanja koji je prepoznat nakon unosa odredišta i trenutačnu poziciju vozila (podaci o lokaciji), anonimizirani ID za tehničko pridruživanje upita. Kako biste mogli koristiti usluge, morate ih izričito aktivirati korištenjem odgovarajuće glasovne naredbe ili putem izbornika u vozilu. Pružatelj usluga konvertira govorne podatke u tekstovni/podatkovni format te se rezultati šalju natrag u vozilo.

Podaci se obrađuju radi pružanja usluga za govorne podatke kako bi se izgovoreni zvučni signali konvertirali u tekst, odnosno podatke i poslali natrag u vozilo, na temelju privole koju ste dali u vozilu (čl. 6. st. 1. podst. 1. t. a) GDPR-a).

Ako je to potrebno za pružanje usluge, podaci će se poslati pružatelju usluga za prepoznavanje govora Nuance Communications Ireland Limited, 20 Merrion Road, Ballsbridge, Dublin 4, Irska, ili za unose odredišta (adrese, posebna odredišta itd.) pružatelju usluga Global B.V., Kennedyplein 222, 5611 ZT Eindhoven, Nizozemska, odnosno Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

3.31 Posebne informacije - online prepoznavanje jezika, online jezično reproduciranje, diktiranje SMS/e-mail poruka i glasovni unos odredišta putem Googlea

U okviru usluge obrađujemo sljedeće podatke ili kategorije podataka iz Vašeg vozila: vrijeme pristupa usluzi i podatke na temelju izgovorenog teksta korisnika ili tekst za prepoznavanje jezika, postavke jezika, pojam pretraživanja koji je prepoznat nakon unosa odredišta i trenutačnu poziciju vozila (podaci o lokaciji), anonimizirani ID za tehničko pridruživanje upita. Kako biste mogli koristiti usluge, morate ih izričito aktivirati korištenjem odgovarajuće glasovne naredbe ili putem izbornika u vozilu. Naš pružatelj usluga konvertira govorne podatke i tekst u audio ili tekstovni/podatkovni format te se rezultati šalju natrag u vozilo.

Podaci se obrađuju radi pružanja usluga za govorne podatke kako bi se izgovoreni zvučni signali konvertirali u tekst, odnosno podatke i poslali natrag u vozilo ili da bi se tekst pretvorio u audiozapis i pročitao naglas korisniku u vozilu, na temelju privole koju ste dali u vozilu (čl. 6. st. 1. podst. 1. t. a) GDPR-a).

Ako je to potrebno za pružanje usluge, naš će pružatelj usluga e.Solutions GmbH, Despag-Straße 4a, 85055 Ingolstadt poslati podatke pružatelju usluga za prepoznavanje govora Nuance Communications Ireland Limited, 20 Merrion Road, Ballsbridge, Dublin 4, Irska, ili za unose odredišta (adrese, posebna odredišta itd.) pružatelju usluga Global B.V., Kennedyplein 222, 5611 ZT Eindhoven, Nizozemska, odnosno Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

3.32 Posebne informacije - online prepoznavanje govora uz aplikaciju Amazon Alexa

Obrađujemo sljedeće podatke ili kategorije podataka iz Vašeg vozila: vrijeme pristupanja usluzi i podatke na temelju izgovorenog teksta korisnika, postavke jezika, token koji na raspolaganje stavlja pružatelj usluge virtualnog asistenta s kojim ste povezani.

Podaci se obrađuju radi pružanja usluge nakon njezinog izričitog aktiviranja.

Ako je to potrebno za pružanje usluge, podaci će se pružatelju usluga s kojim ste povezani dostaviti putem našeg pružatelja usluga e.Solutions GmbH, Despag-Strasse 4a, 85055 Ingolstadt. Trenutačno Vam je ponuđena mogućnost povezivanja s uslugom Amazon Alexa.

U okviru Audi connect usluga AUDI AG Vam omogućuje samo korištenje komunikacijskih, odnosno informacijskih usluga u vozilu koje ste prethodno već nabavili putem usluge virtualnog asistenta (trenutačno: Amazon Alexa). Preduvjet je pritom da se prvo registrirate kod ponuditelja usluge virtualnog asistenta. Kako biste ovu uslugu mogli koristiti u vozilu, morate nam dostaviti token koji je generiran putem virtualnog asistenta. Taj se token pohranjuje radi korištenja personaliziranih usluga informiranja u vozilu kako se ne biste morali prijavljivati svaki put kada želite koristiti uslugu.

Uvjeti korištenja (kao i povezane napomene o zaštiti podataka, ako je primjenjivo) koji su već dogovoreni s Vama i ponuditeljem usluge virtualnog asistenta primjenjivat će se u slučaju daljnje obrade podataka u okviru korištenja usluge.

Aktualne informacije u vezi s uslugom Amazon Alexa (osobito u pogledu podataka iz impresuma, eventualno važećih uvjeta korištenja za usluge te informacije u vezi s mogućom obradom podataka koju provodi Amazon) možete pronaći na internetskoj stranici pružatelja usluga: https://www.amazon.de.

3.33 Posebne informacije - prikaz karte u myAudi aplikaciji i MMI sustavu Rear Seat Entertainment

Kako bi se omogućio prikaz aktualne navigacijske karte u MMI sustavu za putnike na stražnjem sjedalu (Rear Seat Entertainment) i myAudi aplikaciji, našem pružatelju usluga će se dostaviti informacije o isječku karte koji će se prikazati. Prijenos podataka obavlja se u skladu s načelom ekonomičnosti podataka. Stoga će u skladu s tim načelom svi zahtjevi iz Vašeg vozila biti anonimizirani. Provjera ovlaštenja za korištenje provodi se korištenjem anonimizacije. Tijekom svakog ciklusa vožnje podaci se pružatelju usluga prenose različitim pseudonimima (ID sesije). Pružatelj usluga ne prima informacije o Vašem imenu kao ni identifikacijski broj vozila. Pored prethodno navedenih specifičnih podataka za usluge, prenose se također metapodaci potrebni za izvršenje usluge: vremenska oznaka, informacije o verziji korištenog softvera, korištenim verzijama karti ili rasterskih karti. Uslugu pruža sljedeći pružatelj usluga: HERE Global B.V. Kennedyplein 222 -226, 5611 ZT Eindhoven, Nizozemska.

3.34 Posebne informacije - informacije o semaforima

Usluga pružanja informacija o semaforima obavještava Vas o nadolazećim svjetlima na semaforu u vidu preporučene brzine vožnje kako biste do sljedećeg semafora stigli dok su na njemu upaljena zelena svjetla. Ako to nije moguće, prikazat će Vam se vrijeme čekanja na sljedećem semaforu. U tu svrhu vozilo šalje podatke o trenutačnoj poziciji vozila (podaci o lokaciji/GPS pozicija) u IT sustave tvrtke AUDI AG kako bi se dohvatile informacije o relevantnim raskrižjima u blizini. Iz vozila se također dostavljaju informacije u vezi s prolaskom kroz semafor nakon što ste prošli raskrižje s usklađenim načinom rada semafora. Pored podataka o lokaciji i vremenu ove informacije uključuju i podatke o raskrižju i ostalim značajkama usluge koji se ne mogu dovesti u vezu s identitetom pojedinaca.

Prethodno navedene podatke obrađujemo radi pružanja ove usluge. Podatke obrađujemo također u svrhu osiguranja kvalitete i provjere jesu li predviđanja o promjeni svjetla na semaforu točna kao i u svrhu izrade anonimnih i objedinjenih analiza te pohrane takvih podataka tijekom razdoblja od najviše 12 mjeseci za potrebe naših legitimnih interesa (čl. 6. st. 1. podst. 1. t. f) GDPR-a).

3.35 Posebne informacije - Online Car Care

Audi connect usluga Online Car Care je personalizirana usluga što znači da je potrebna registracija i otvaranje zasebnog i pojedinačnog računa na myAudi platformi da bi se mogla koristiti ova usluga. Kao glavni korisnik možete aktivirati ili deaktivirati ovu uslugu u svom myAudi računu.

 • (1) U okviru usluge AUDI AG Vas obavještava kada se utvrdi potreba za mogućim radovima popravaka na Vašem vozilu (tzv. "prediktivne informacije"). Dok je vozilo u načinu rada pohranjuju se podaci koji služe kao pokazatelji za moguće predstojeće radove popravka te se takve informacije šalju u IT sustave tvrtke AUDI AG radi procjene potrebe eventualnih popravaka. Sve utvrđene potrebe popravaka možete pregledati putem myAudi portala ili myAudi aplikacije.
 • (2) AUDI AG Vas također obavještava o upozoravajućim žaruljicama i tekstualnim obavijestima koje su aktivne u vozilu ("informacije o postojećim upozoravajućim žaruljicama i tekstualnim obavijestima "). Tijekom rada vozila pohranjuju se podaci o vozilu koji pružaju informacije o prikazu upozoravajućih žaruljica/tekstualnih obavijesti na ploči s instrumentima te se takve informacije šalju u IT sustave tvrtke AUDI AG. Pored pregleda aktivnih upozoravajućih žaruljica/tekstualnih obavijesti na ploči s instrumentima možete ih pregledati također putem myAudi portala ili myAudi aplikacije nakon završetka vožnje. Osim toga, AUDI AG će Vam na adresu e-pošte koja je spremljena u Vašem myAudi računu poslati podsjetnik ukoliko važne upozoravajuće žaruljice i tekstualne obavijesti ostanu aktivne dulje nego što je predviđeno ili nakon što je prijeđena određena udaljenost.
 • (3) Usluga Online Car Care omogućuje također brži i troškovno učinkovitiji postupak provođenja popravaka budući da su određeni podaci koji su potrebni za popravak u radionici već prikupljeni u okviru ove usluge dok je vozilo u načinu rada. Iz Vašeg se vozila u IT sustave tvrtke AUDI AG dostavljaju informacije o stanju vozila ili informacije u vezi s nastupom određenih događaja (npr. unos u memoriju protokola). Pritom se pohranjuju samo najnoviji zapisi podataka. Tijekom posjeta radionici, Audi servisni partner kojeg ste odabrali za provođenje usluga popravaka može pristupiti ovim podacima koji su pohranjeni u IT sustavima tvrtke AUDI AG te se stoga podaci više ne moraju očitavati na licu mjesta u radionicama i moguće je smanjiti vremenski utrošak rada u radionicama ("brži i troškovno učinkovitiji postupak provođenja popravaka").
 • (4) Nadalje, iz Vašeg se vozila u IT sustave tvrtke AUDI AG dostavljaju određene postavke specifične za vozilo (npr. postavke za sustav centralnog zaključavanja vrata, funkcije komfornog otvaranja i zatvaranja prozora i kliznog krova, postavke osvjetljenja kod sustava asistencije za promjenu voznog traka itd.) kao i informacije koje se trajno pohranjuju u vozilu (npr. vrijednosti kao što su prijeđeni kilometri i proteklo vrijeme od posljednjeg servisa radi prikaza servisnog intervala, kvaliteta ulja itd.). Informacije se prikupljaju tijekom stvarnih vožnji. Audi servisni partner može također pristupiti ovoj bazi podataka iz Audijevih IT sustava za vrijeme obavljanja radova popravaka. Ako se u okviru postupka popravka smatra da je potrebno zamijeniti upravljačku jedinicu, Audi servisni partner može prilikom obavljanja radova popravaka prenijeti takve podatke u postavke nove upravljačke jedinice pa ih stoga nije potrebno ponovno konfigurirati. ("sigurnosno pohranjivanje specifičnih postavki i informacija za vozilo"). Ovi se podaci ne koriste u druge svrhe.

Radi pružanja ove usluge obrađujemo sljedeće podatke ili kategorije podataka iz Vašeg vozila:

 • identifikacijski broj vozila (koji omogućuje jasnu identifikaciju Vašeg motornog vozila i povezivanje s točno određenim vlasnikom), vremensku oznaku prikupljanja podataka i broj prijeđenih kilometara ((1)-(4))
 • kao i ostale radne podatke iz vozila (usporedite poglavlje "Radni podaci u vozilu").
 • U vezi s točkom (1), ti podaci uključuju: radne podatke koji upućuju na predstojeće radove popravaka: informacije o statusu vozila, okolne uvjete, način rada komponenti sustava, odstupanja od uvjeta sustava koji rezultiraju unosom u memoriju protokola u internim sustavima vozila, način na koji sustavi reagiraju u određenim situacijama vožnje, stanje napunjenosti visokonaponske baterije (za električna vozila), procijenjeni doseg vožnje kao i informacije o statusu podešenosti različitih komponenti (pomoću kojih se može utvrditi jesu li vozilo, odnosno njegove komponente podvrgnuti postupku podešavanja). Podaci se prenose u skladu s načelom smanjenja količine podataka, tj. AUDI AG procjenjuje sve prikupljene podatke u svrhu predviđanja radova popravaka na vozilu koji će eventualno biti potrebni. Iz Vašeg se vozila ovi podaci šalju u redovitim vremenskim intervalima (u nekim slučajevima prilikom svakog korištenja vozila) ili ako se primjenjuju određeni uvjeti (npr. unos u memoriju protokola, promjena okolnih uvjeta ili načina rada itd.).
 • U vezi s točkom (2), ti podaci uključuju: način rada komponenti sustava koje pružaju informacije o prikazu upozoravajućih žaruljica/tekstualnih obavijesti na ploči s instrumentima u vozilu. Ovi se podaci iz Vašeg vozila šalju u AUDI AG nakon početka i završetka vožnje u kojoj je bila aktivirana upozoravajuća žaruljica ili tekstualna obavijest ili je promijenjen status upozoravajućih žaruljica, odnosno tekstualnih obavijesti.
 • U vezi s točkom (3), ti podaci uključuju: način rada komponenti sustava koje pružaju informacije o elektroničkom strukturnom stanju vozila (npr. aktivne upravljačke jedinice u vozilu, podatke koji se odnose na oznake upravljačkih jedinica, serijske brojeve, hardverski i softverski broj upravljačke jedinice, podatke o opremi vozila itd.) kao i odstupanja od uvjeta sustava koji koji rezultiraju unosom u memoriju protokola u internim sustavima vozila. Iz Vašeg se vozila ovi podaci šalju u AUDI AG u pravilu na tjednoj osnovi ili kada dođe do promjene u načinu rada koja rezultira unosom u memoriju protokola u vozilu. U slučaju deaktiviranja ili prestanka usluge Audi servisni partner koji obavlja radove popravaka ima pravo raspolaganja i korištenja posljednje verzije podataka koji su dostavljeni prije deaktivacije. Više informacija o obradi ovih podataka mogu se dobiti kod odgovornog Audi servisnog partnera.
 • U vezi s točkom (4), ti podaci uključuju: način rada komponenti sustava (npr. razinu istrošenosti metala u ulju, vrijeme/udaljenost do sljedećeg servisa, postavke privatnosti, personalizirane postavke za komfor za različite račune itd.). Iz Vašeg se vozila ovi podaci šalju u AUDI AG na tjednoj osnovi. U slučaju deaktiviranja ili prestanka usluge Audi servisni partner koji obavlja radove popravaka ima pravo raspolaganja i korištenja posljednje verzije podataka koji su dostavljeni prije deaktivacije. Više informacija o tome na koji način Vaš Audi servisni partner obrađuje ove podatke mogu se dobiti kod odgovornog Audi servisnog partnera.

Pored podataka iz Vašeg vozila obrađujemo također podatke o Vašem imenu i adresi e-pošte kako bismo Vam pružili važne informacije o upozoravajućim žaruljicama i tekstualnim obavijestima kao što je navedeno u točki (2).

Podatke obrađujemo radi pružanja ove usluge te kako bismo Vama i svim drugim ovlaštenim myAudi korisnicima pružili informacije na myAudi portalu.

3.36 Posebne informacije: Korisnički profili

Usluga "Korisnički profili" iz Audi connecta je personalizirana usluga, tj. preduvjet za korištenje usluge je registracija i otvaranje zasebnog i pojedinačnog myAudi računa. Personalizacija omogućuje automatsko preuzimanje posljednje unesenih osobnih postavki za funkcije komfora i Infotainmenta u vozilu nakon što je u vozilu utvrđen identitet korisnika na temelju njegovog myAudi računa.

U okviru usluge obrađujemo sljedeće podatke/kategorije podataka iz Vašeg myAudi računa: nadimak, profilnu sliku.

U okviru usluge obrađujemo sljedeće podatke/kategorije podataka iz Vašeg vozila: identifikacijski broj vozila (koji omogućuje jasnu identifikaciju Vašeg motornog vozila i povezivanje s točno određenim vlasnikom).

U vezi s postavkama za komfor podatke obrađujemo ovisno o odgovarajućoj opremi, npr.

 • postavke za namještanje pozicija sjedala i upravljača
 • postavke ovjesa i klimatizacije
 • sustave asistencije u vožnji i sustave informiranja vozača
 • postavke na ploči s instrumentima i u Infotainment sustavu
 • individualne prilagodbe kao što su unutrašnje osvjetljenje

U vezi s podacima koje unosite u funkcije Infotainmenta, podatke ćemo obraditi ovisno o odgovarajućoj opremi, npr.

 • multimedijske podatke kao što su glazba, filmovi ili fotografije za prikaz/reprodukciju u integriranom multimedijskom sustavu
 • podatke iz imenika za korištenje u kombinaciji s integriranim uređajem za telefoniranje bez korištenja ruku ili integriranim navigacijskim sustavom
 • unesena navigacijska odredišta
 • podatke o korištenju internetskih usluga

Prethodno navedene podatke obrađujemo radi pružanja usluge. Vaše osobne postavke u funkcijama za komfor i funkcijama Infotainmenta pohranjene su u IT sustavima tvrtke AUDI AG uz Vaš osobni myAudi račun. Ako se u bilo kojem vozilu prijavljujete pomoću myAudi podataka za prijavu, Vaše će osobne postavke, ovisno o opremi vozila, biti automatski upotrijebljene. Pritom se neće provoditi analiza Vašeg korisničkog ponašanja.

Ako Vaš myAudi račun bude izbrisan, podaci će biti izbrisani i u IT sustavima tvrtke AUDI AG.

3.37 Posebne informacije - online evidencije o vožnji

Usluga online evidencija o vožnji omogućuje da se vođenje elektroničkih evidencija o vožnji dijelom provodi automatski. Pored toga, glavni korisnik može pregledavati različite podatke o vozilu putem myAudi portala ili korištenjem svog mobilnog uređaja. Kao preduvjet za korištenje ove usluge korisnik mora kreirati myAudi račun, registrirati se kao glavni korisnik i odrediti sebe za glavnog korisnika u vozilu. U okviru usluge obrađujemo sljedeće podatke/kategorije podataka iz Vašeg vozila: identifikacijski broj vozila (koji omogućuje jasnu identifikaciju Vašeg motornog vozila i povezivanje s točno određenim vlasnikom), korisnički ID koji pripada myAudi računu te:

 • prije početka putovanja: datum, vrijeme, broj prijeđenih kilometara, GPS poziciju, naziv ulice, kućni broj, grad/mjesto, poštanski broj, državu
 • po završetku putovanja: datum, vrijeme, broj prijeđenih kilometara, GPS poziciju, naziv ulice, kućni broj, grad/mjesto, poštanski broj, državu, ime glavnog korisnika

Ove podatke preuzima funkcija iz navigacijskog sustava i koristi ih za generiranje unosa u evidencije o vožnji. Također, obrađujemo kategoriju unosa u evidencije o vožnji koja je navedena na zaslonu u vozilu (poslovno putovanje, vožnja na posao i s posla, privatno putovanje, nekategorizirano) te po potrebi poslovnu svrhu i poslovnog partnera. Ako je mobilni uređaj povezan s vozilom, glavni korisnik može putem myAudi aplikacije automatski unijeti poslovnu svrhu i poslovnog partnera iz kalendara svog pametnog telefona u evidencije o vožnji i prenijeti ih u naše IT sustave. U tu svrhu myAudi aplikacija pristupa podacima iz kalendara glavnog korisnika. Aplikacija preuzima iz kalendara predmet sastanka za podatkovno polje "poslovna svrha", a osobu koja organizira sastanak za podatkovno polje "poslovni partner". Nakon toga odgovarajući podaci stoje na raspolaganje glavnom korisniku te ih može pozvati korištenjem myAudi portala. Svi unosi u evidencije o vožnji dostupni su glavnom korisniku na myAudi portalu za ponovnu kategorizaciju unutar sedam dana nakon završene vožnje. Unosi u evidencije o vožnji koji nisu u cijelosti kategorizirani automatski će se kategorizirati kao privatne vožnje nakon isteka razdoblja od sedam dana. Navedene podatke pohranjujemo dok ih glavni korisnik ne izbriše putem myAudi portala. Prijenos unesenih evidencija o vožnji iz vozila u naše IT sustave više se neće provoditi ako glavni korisnik izbriše svoj myAudi račun ili ako za vozilo više nije određen glavni korisnik. Glavni korisnik može generirati izvoz podataka iz evidencija o vožnji u PDF formatu putem myAudi portala. U tu svrhu obrađujemo podatke koje je glavni korisnik unio na myAudi portalu. Ti podaci uključuju imena, adresu prebivališta i službene registracijske oznake vozila.

Podaci nam se neće dostaviti ako prije završetka putovanja aktivirate postavke privatnosti.

Navedene podatke obrađujemo radi pružanja usluge i kako bismo glavnom korisniku pružili informacije koje može pozvati u vozilu i na myAudi portalu (članak 6. st. 1. t. b) GDPR-a). Usluga se obavlja putem pružatelja usluga Volkswagen AG, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, Njemačka.

4 Posebne informacije - e-tron

U nastavku navedene internetske usluge dostupne su u Audi e-tron vozilima. Uzmite u obzir da navedene usluge možda nisu u cijelosti dostupne u Vašem vozilu ili Vašoj zemlji.

4.1 Posebne informacije - podaci o vožnji

Obrađujemo sljedeće podatke ili kategorije podataka iz Vašeg vozila: prijeđenu rutu, udaljenost, potrošnju (potrošnja goriva, potrošnja električne energije, ostala potrošnja, npr. ulja), ukupno prijeđeni broj kilometara od početka do završetka vožnje, prosječnu brzinu, trajanje vožnje, vrijeme prijenosa podataka. Ovisno o modelu ili opremi Vašeg vozila, moguće je da se neće prenijeti svi navedeni podaci iz vozila.

Podaci će se prenijeti nakon završetka vožnje i bit će prikazani na myAudi portalu i na Vašem pametnom telefonu. Prenesenim podacima možete pristupiti u bilo kojem trenutku putem myAudi portala ili svog pametnog telefona.

Prethodno navedene podatke obrađujemo radi pružanja usluge kako bismo Vam mogli prikazati informacije o Vašim posljednjim vožnjama na myAudi portalu i Vašem pametnom telefonu. Podaci će Vam biti dostupni sve dok ih ne izbrišete. Brisanje podataka možete izvršiti na myAudi portalu ili putem svog pametnog telefona.

4.2 Posebne informacije - daljinsko upravljanje i prikaz punjenja/statusa opreme za punjenje

U okviru usluge obrađujemo sljedeće podatke ili kategorije podataka iz Vašeg vozila: identifikacijski broj vozila (koji omogućuje jasnu identifikaciju Vašeg motornog vozila i povezivanje s točno određenim vlasnikom), informacije o procesu punjenja i statusu punjenja električnog vozila (npr. vrijeme punjenja, status punjenja), svojstva procesa punjenja (uključujući jakost struje, količinu energije, snagu punjenja), odabrano vrijeme polaska, preostalo vrijeme punjenja, korisnikov odabir električne energije, vrstu pogona, doseg. Ovisno o Vašem vozilu, možda nećemo obraditi sve navedene podatke.

Osim toga, obrađujemo podatke o vremenu punjenja i vremenu polaska koje ste isplanirali na myAudi portalu.

Prethodno navedene podatke obrađujemo radi pružanja usluge prikaza informacija o procesu punjenja na myAudi portalu te kako bismo programirali proces punjenja i upravljali njime putem myAudi portala te optimizirali ovaj postupak u skladu s Vašim zahtjevima unesenima na myAudi portalu i MMI sustavu.

Vaše postavke punjenja pohranjujemo dok ih sami ne promijenite ili dok ne poništite povezivanje vozila s myAudi računom. Informacije o procesu punjenja će se prebrisati svaki puta kada se šalje novi zapis podataka te shodno tome pohranjujemo samo trenutačni status.

4.3 Posebne informacije - daljinsko upravljanje postavkama klimatizacije

U okviru usluge obrađujemo sljedeće podatke, odnosno kategorije podataka iz Vašeg vozila: identifikacijski broj vozila (koji omogućuje jasnu identifikaciju Vašeg motornog vozila i povezivanje s točno određenim vlasnikom), trenutačne postavke klimatizacije u vozilu. Također obrađujemo podatke o planiranom vremenu uključivanja funkcija klimatizacije koje ste unijeli na myAudi portalu, odabir izvora grijanja kao i posebne konfiguracije za upravljanje pomoćnom klimatizacijom (npr. zagrijavanje staklenih površina u vozilu) i grijanje sjedala.

Prethodno navedene podatke obrađujemo radi pružanja usluge, tj. kako bismo komunicirali s Vašim vozilom i omogućili Vam upravljanje funkcijama klimatizacije u vozilu putem Vašeg pametnog telefona ili myAudi portala te radi prikazivanja statusa klimatizacije.

Vremenski raspored daljinskog uključivanja (timer) i postavke klima uređaja koje ste konfigurirali ostat će pohranjeni sve dok ih ne promijenite. Informacije o klimatizaciji iz Vašeg vozila će se prebrisati svaki puta kada se šalje novi zapis podataka te shodno tome pohranjujemo samo trenutačni status.

4.4 Posebne informacije - e-tron planer ruta (daljinska usluga)

Planer ruta e-tron omogućuje Vam izračun ruta s potrebnim stanicama za punjenje putem Vašeg mobilnog uređaja. Kako bi se izračunala odgovarajuća ruta na temelju specifične razine potrošnje Vašeg vozila, u okviru pružanja ove usluge obrađujemo sljedeće podatke ili kategorije podataka iz Vašeg vozila:

 • pseudonimizirani identifikacijski broj vozila (koji omogućuje jasnu identifikaciju Vašeg vozila)
 • vrijednosti potrošnje kod različitih raspona brzine
 • podatke o dodatnim potrošačima, uključujući klimatizacijski sustav
 • obilježja električne opreme
 • postavke klimatizacije
 • način izračuna dosega vožnje
 • trenutačni doseg vožnje
 • maksimalni doseg vožnje
 • vrijeme prijenosa podataka
 • stanje napunjenosti baterije
 • planirano stanje napunjenosti baterije do sljedeće stanice za punjenje

Nakon pokretanja motora, odnosno isključivanja motora iz rada, odgovarajući podaci šalju se u naše IT sustave te im naknadno možete pristupiti putem myAudi aplikacije. Svakom ovlaštenom myAudi korisniku kojem je glavni korisnik dodijelio prava za ovo vozilo omogućeno je korištenje e-tron planera ruta.

Prethodno navedene podatke obrađujemo radi pružanja usluge kako biste Vi i drugi ovlašteni myAudi korisnici mogli pristupiti relevantnim informacijama u aplikaciji. Pritom se pohranjuje samo posljednji zapis podataka vozila koji Vam je na raspolaganju za pregled; prilikom slanja novog podatkovnog zapisa stari podaci će se prebrisati.

5 Posebne informacije - lokalna pohrana podataka

5.1 Posebne informacije - osobne točke interesa (POI)

Korištenjem SD kartice korisnik može učitati vlastite točke interesa u vozilo. Ti su podaci prikazani na karti i mogu se upotrijebiti za navigaciju. Podaci se pohranjuju lokalno u vozilu. Prijenos podataka provodi se samo kod korištenja u okviru dodatne usluge.

5.2 Posebne informacije - praćenje dostupnosti vozača

Ovo je vozilo opremljeno tehničkom funkcijom praćenja dostupnosti vozača. Praćenje dostupnosti vozača aktivno je tijekom cijele vožnje, pri čemu drugi putnici u vozilu nemaju mogućnost isključivanja ove funkcije.

Ova se funkcija, primjerice, koristi za otkrivanje mikrosna vozača kako bi se osiguralo da je vozač po potrebi spreman ponovno preuzeti kontrolu nad vozilom, čak i kada je aktiviran sustav upravljanja u prometnim zastojima. Razlog tome je što u skladu s prometnom situacijom vozač mora uvijek biti spreman preuzeti zadaću vožnje, čak i kada je vozilo u automatiziranom načinu rada.

Ako vozač nije u stanju preuzeti kontrolu nad vozilom, unatoč slanju više zahtjeva, vozilo će se zaustaviti, uključit će se upozoravajuće žaruljice za opasnost i uputit će se poziv u nuždi (e-poziv).

Funkcija praćenja dostupnosti vozača koristi se kamerom s infracrvenim svjetlima koja je fiksno ugrađena u gornji dio ploče s instrumentima u vozilu. Kamerom je obuhvaćeno područje glave vozača i ne može se usmjeriti na druga područja u vozilu (npr. na suvozačevo sjedalo).

Slike zabilježene kamerom se ne evidentiraju niti se pohranjuju, već se odmah prenose u odgovarajuću upravljačku jedinicu u vozilu radi obrade. Upravljačka jedinica analizira trenutačno zabilježene slike kamerom korištenjem softvera za analiziranje slika. Pomoću ovog softvera određuju se tehničke mjerne specifikacije za crte lica pojedinaca (npr. tipični položaj nosa, ušiju ili očiju) te korištenjem ovih mjernih vrijednosti određuju se informacije o vozačevoj sposobnosti vožnje (npr. prema položaju glave ili usmjerenosti pogleda vozača). Softver za analiziranje slika može, primjerice, po potrebi utvrditi je li vozač bez svijesti ili je zaspao i upotrijebiti takve informacije za procjenu vozačeve sposobnosti da ponovno preuzme kontrolu nad vozilom. Podaci o tehničkim mjernim specifikacijama koje generira softver za analiziranje slika prikupljaju se anonimno i ne mogu se dovesti u vezu s određenim pojedincem. Osim toga, na temelju ovih podataka ne može se rekonstruirati lice vozača (tj. prikupljaju se samo apstraktne tehničke mjerne specifikacije).

Kako bi se osiguralo da funkcija praćenja dostupnosti vozača bude u što kraćem roku ponovno aktivirana nakon prekida vožnje, prethodno navedene tehničke specifikacije pohranjuju se u malom broju memorijskih mjesta na odgovarajućoj upravljačkoj jedinici. Stariji podaci o tehničkim mjernim specifikacijama zamijenit će se novijim podacima čim bude dosegnut kapacitet pohrane u odgovarajućoj upravljačkoj jedinici.

5.3 Posebne informacije - praćenje informacija iz okoline

Funkcije sustava upravljanja u prometnim zastojima i sustava upravljanja parkiranjem zahtijevaju prepoznavanje i procjenjivanje rute kojom prolazi vozilo. U tu svrhu kamere koje su fiksno ugrađene na vanjskim panelima vozila otkrivaju predmete iz okoline voznog područja vozila (npr. oznake na voznom traku, prepreke na cesti). Uživo zabilježene snimke kamere prenose se stoga u odgovarajuću upravljačku jedinicu.

Slike zabilježene kamerom se ne evidentiraju niti se pohranjuju, već se odmah prenose u odgovarajuću upravljačku jedinicu u vozilu radi obrade. Upravljačka jedinica analizira trenutačno zabilježene slike kamerom korištenjem softvera za analiziranje slika. Navedeni softver za analiziranje slika utvrđuje anonimizirane tehničke mjerne specifikacije, kao što su udaljenost do nepomičnih objekata (npr. zaštitne ograde) ili pokretnih objekata (npr. vozila ispred Vas). Upravljačka jedinica procjenjuje ove tehničke mjerne vrijednosti i dopušta da sustav upravljanja u prometnim zastojima i sustav upravljanja parkiranjem preuzmu upravljanje vozilom.

Anonimizirane tehničke mjerne vrijednosti pohranjuju se tijekom nekoliko sekundi u privremenoj memoriji upravljačke jedinice. Ovi podaci ne omogućuju dovođenje u vezu s identitetom osobe ili identifikaciju vozila (npr. lica, registarske oznake vozila).

6 Posebne informacije - zakonski poziv u slučaju nužde

Ukoliko je zakonski predviđeni sustav poziva u nuždi (e-poziv) aktiviran ručno ili automatski, Vaše će vozilo u skladu sa zakonskim zahtjevima poslati minimalni zapis podataka te će se glasovnim pozivom uspostaviti kontakt s pozivnim centrom za hitne slučajeve. Zapis podataka uključuje sljedeće podatke: identifikacijski broj vozila (koji omogućuje jasnu identifikaciju Vašeg motornog vozila i povezivanje s točno određenim vlasnikom), vrstu vozila (osobno vozilo ili lako gospodarsko vozilo), načine pogona (benzin/dizel/CNG-komprimirani plin/LPG-ukapljeni plin/električni pogon/vodik), trenutačnu poziciju vozila (mjesto i vrijeme iz podataka o lokaciji) te posljednje tri lokacije vozila i smjer vožnje, broj putnika u vozilu, vremensku oznaku, način aktiviranja (ručno, automatski).

Podaci se generiraju prilikom aktiviranja poziva i pohranjuju se lokalno za vrijeme trajanja poziva u nuždi, odnosno najviše unutar jednog sata nakon završetka poziva.

Kada se aktivira poziv u nuždi, iz Vašeg se vozila podaci šalju izravno u odgovarajuće pristupne točke javne sigurnosti koje su nadležna tijela države na čijem se području nalaze odredila da budu prvi koji će prihvatiti i obraditi e-pozive upućene na jedinstveni europski broj za hitne slučajeve 112.

Obrada podataka temelji se na pravnoj obvezi osiguravanja funkcionalnosti poziva u nuždi (čl. 6. st. 1. podst. 1. t. c) GDPR-a).

Usluga se automatski aktivira prema zadanim postavkama i ne može se deaktivirati. Pritom osiguravamo da se prilikom korištenja ove usluge Vaše vozilo ne može pratiti dok je u normalnom načinu rada, tj. ne provodi se elektroničko praćenje.

Detaljnije informacije o obradi podataka u okviru provođenja zakonskog poziva u nuždi možete pronaći u svom priručniku za vozilo.

7 Posebne informacije - usluge trećih strana

7.1 Posebne informacije - sučelje za pametni telefon, Android Auto i Apple CarPlay

Dodatno uz informacije navedene u odjeljku "Povezivanje putem funkcija pametnog telefona, npr. Android Auto ili Apple CarPlay", podaci se iz vozila šalju na Vaš mobilni krajnji uređaj koji je povezan putem sučelja pametnog telefona. To uključuje sljedeće podatke: kut upravljanja, uključeno/isključeno svjetlo, GPS signal, senzore ESP sustava. Odabir specifičnih podataka koji će se slati ovisi o funkciji koju koristite.

Također, Vaš mobilni uređaj prenosi podatke u Vaše vozilo koje ste aktivno omogućili na uređaju te ukoliko je aktivirana veza između vozila i mobilnog uređaja. To uključuje sljedeće podatke: naziv te Bluetooth i WLAN adresu povezanog mobilnog uređaja, popise poziva, nazive skladbi, popise za reprodukciju, sadržaje sa zaslona Vašeg mobilnog uređaja.

Naziv Vašeg uređaja pohranjuje se lokalno u vozilu radi identifikacije različitih uređaja te ga možete u svakom trenutku izbrisati u vozilu. Ostali se podaci prenose dok je povezivanje aktivno, ali se ne pohranjuju.

Ovi se podaci ne dostavljaju u IT sustave tvrtke AUDI AG.

AUDI AG Vam samo omogućuje korištenje komunikacijskih/informacijskih usluga u vozilu putem mobilnog uređaja. Shodno tome, iz vozila se šalju potrebni podaci u povezani uređaj. Uvjeti korištenja i pripadajuće napomene o zaštiti podataka koje je pružatelj usluga već prethodno dogovorio s Vama primjenjivat će se u slučaju daljnje obrade podataka, osobito prilikom prijenosa podataka pružatelju usluga u okviru korištenja dotične usluge.

7.2 Posebne informacije - internetske vijesti

Kako biste mogli koristiti ovu uslugu, morate se prijaviti u svom vozilu korištenjem podataka za prijavu na myAudi korisnički portal (korisničko ime (adresa e-pošte) i lozinka). Ako podatke za prijavu na myAudi portal trajno pohranite, ubuduće ćete, ovisno o vozilu, biti automatski prijavljeni za korištenje usluge, tj. nećete morati ponovno unositi svoje podatke za prijavu. Preduvjet za to je uspostavljena internetska veza (npr. putem Vašeg mobilnog uređaja, putem priključne ili fiksne SIM kartice).

Uzmite u obzir da personalizirana usluga može biti dostupna i trećim stranama ako se niste odjavili iz sustava ili ako ste tim osobama stavili na raspolaganje svoj mobilni uređaj (kao i myAudi PIN ako ste ga postavili), odnosno ako te osobe mogu koristiti umetnutu SIM karticu u vozilu koja je registrirana na Vas.

Ova internetska usluga je personalizirana usluga, tj. preduvjet za korištenje usluge je registracija i otvaranje zasebnog i pojedinačnog myAudi računa.

Na svom myAudi računu možete konfigurirati uslugu i prenijeti određene podatke i sadržaje u vozilo radi funkcionalnosti Audi connect usluga (povezivanjem preko mobilne mreže ili internetskom vezom) te istovremeno omogućiti da se određeni podaci o vozilu prenesu iz vozila nama ili pružatelju usluga, kao što je opisano u nastavku.

U okviru usluge obrađujemo sljedeće podatke ili kategorije podataka iz Vašeg vozila: vrijeme pristupa usluzi i vrstu zahtjeva koji ste dostavili putem MMI sustava, identifikacijski broj vozila (koji omogućuje jasnu identifikaciju Vašeg motornog vozila i povezivanje s točno određenim vlasnikom) te Vaše korisničko ime za myAudi.

Prethodno navedene podatke obrađujemo radi pružanja usluge prijenosa pohranjenih podataka na Vašem myAudi računu za omogućavanje funkcije internetskih vijesti (npr. RSS feeds koje ste pohranili na myAudi portalu). Dodatno se na kratko vrijeme pohranjuju vrijeme pristupa usluzi i identifikacijski broj vozila u svrhu analize pogrešaka.

AUDI AG Vam omogućuje (kao dio Audi connect usluga) samo korištenje komunikacijskih ili informacijskih usluga u vozilu koje ste prethodno već nabavili putem usluge internetskih vijesti ("pružatelj usluga"). Shodno tome, Vaše ćemo identifikacijske podatke koje ste unijeli (korisničko ime i lozinku) dostaviti pružatelju usluga kako bi Vam omogućio pristup usluzi i stavio takvu uslugu na raspolaganje kao dio portfelja connect usluga. Podaci za identifikaciju i povezivanje koji su pritom potrebni obrađuju se i koriste radi pružanja usluge i osiguravanja urednog funkcioniranja usluge u skladu s važećim zakonskim zahtjevima. AUDI AG pohranjuje Vaše identifikacijske podatke radi korištenja personaliziranih usluga informiranja u vozilu kako se ne biste morali prijavljivati svaki put kada želite koristiti uslugu.

Uvjeti korištenja i pripadajuće napomene o zaštiti podataka koje je pružatelj usluga već prethodno dogovorio s Vama primjenjivat će se u slučaju daljnje obrade podataka u okviru korištenja dotične usluge.

Aktualne informacije pružatelja usluga (osobito u pogledu podataka iz impresuma, eventualno važećih uvjeta korištenja za usluge te informacije u vezi s mogućom obradom podataka koju provodi pružatelj usluga) možete pronaći na njegovoj internetskoj stranici (kao što je niže navedeno):

Vijesti: www.afp.comwww.tagesschau.dewww.partner.dw.com te, ako je primjenjivo, ostali RSS sadržaji koje je dodao sam korisnik.

7.3 Posebne informacije - Twitter

Kako biste mogli koristiti ovu uslugu, morate se prijaviti u svom vozilu korištenjem podataka za prijavu na myAudi korisnički portal (korisničko ime [adresa e-pošte] i lozinka). Ako svoje podatke za prijavu na myAudi portal pohranite u vozilu, bit ćete ubuduće automatski prijavljeni za korištenje usluge, tj. nećete morati ponovno unositi svoje podatke za prijavu. Za automatsku prijavu morate imati kod sebe mobilni telefon koji ste pohranili na myAudi portalu ili koristiti SIM karticu koja je umetnuta u vozilu. Uzmite u obzir da personalizirana usluga može biti dostupna i trećim stranama ako ste tim osobama stavili na raspolaganje svoj mobilni uređaj (kao i myAudi PIN ako ste ga postavili), odnosno ako te osobe mogu koristiti umetnutu SIM karticu u vozilu koja je registrirana na Vas.

Usluga "Twitter" iz Audi connecta je personalizirana usluga, tj. preduvjet za korištenje usluge je registracija i otvaranje zasebnog i pojedinačnog myAudi računa. Na svom myAudi računu možete konfigurirati uslugu i prenijeti određene podatke i sadržaje u vozilo radi funkcionalnosti Audi connect usluga (povezivanjem preko mobilne mreže) te istovremeno omogućiti da nam se određeni podaci o vozilu prenesu iz vozila [za usluge Twitter i internetske vijesti dodajte naziv pružatelja usluga] (kao što je opisano u nastavku).

U okviru usluge obrađujemo sljedeće podatke ili kategorije podataka iz Vašeg vozila: vrijeme pristupa usluzi i vrstu zahtjeva koji ste dostavili putem MMI sustava, identifikacijski broj vozila (koji omogućuje jasnu identifikaciju Vašeg motornog vozila i povezivanje s točno određenim vlasnikom), Vaše korisničko ime za myAudi i podatke o lokaciji za određene funkcije usluge.

Ovi se podaci koriste isključivo radi omogućavanja pristupa i korištenja usluge. Podatke koje ste pohranili na svom myAudi računu možete prenijeti u vozilo za funkcije Twittera (npr. tekstualne komponente za osobnu poštu ili predloške koje ste dodali u myAudi) i omogućiti da se određeni podaci o vozilu prenesu iz vozila (npr. ažuriranja osobnog statusa itd.). Dodatno se na kratko vrijeme pohranjuju vrijeme pristupa usluzi i identifikacijski broj vozila u svrhu analize pogrešaka.

U okviru Audi connect usluga, AUDI AG Vam omogućuje samo korištenje komunikacijskih, odnosno informacijskih usluga u vozilu koje ste prethodno već nabavili putem Twittera. Shodno tome, Vaše identifikacijske podatke koje ste unijeli (korisničko ime i lozinku) dostavit ćemo pružatelju usluga kako bi Vam omogućio pristup usluzi i stavio takvu uslugu na raspolaganje kao dio portfelja connect usluga. Podaci za identifikaciju i povezivanje koji su pritom potrebni obrađuju se i koriste radi pružanja usluge i osiguravanja urednog funkcioniranja usluge u skladu s važećim zakonskim zahtjevima. AUDI AG pohranjuje Vaše identifikacijske podatke radi korištenja personaliziranih usluga informiranja u vozilu kako se ne biste morali prijavljivati svaki put kada želite koristiti uslugu.

Uvjeti korištenja (kao i povezane napomene o zaštiti podataka, ako je primjenjivo) koje ste već dogovorili s pružateljem usluga primjenjivat će se u slučaju daljnje obrade podataka u okviru korištenja usluge.

Aktualne informacije pružatelja usluga (osobito u pogledu podataka iz impresuma, eventualno važećih uvjeta korištenja za usluge te informacije u vezi s mogućom obradom podataka koju provodi pružatelj usluga) možete pronaći na njegovoj internetskoj stranici (kao što je niže navedeno): Twitter: Twitter Inc., 400 W California Ave, Sunnyvale, CA 94086, SAD

7.4 Posebne informacije - podatkovni paketi

Ova usluga omogućuje svim korisnicima da od pružatelja mobilnih usluga - partnera društva AUDI AG nabave podatkovne pakete za korištenje Wi-Fi pristupnih točaka kojima će se služiti u vozilu za povezivanje s mrežom. Preduvjet za to je da vlasnik SIM kartice bude registriran kod pružatelja mobilnih usluga. AUDI AG neće prenositi osobne podatke pružatelju mobilnih usluga, osim ako ste dali privolu za takvo korištenje ili prijenos podataka. Nemamo utjecaja na opseg podataka koje pružatelj mobilnih usluga prikuplja prilikom kupnje podatkovnih paketa i korištenja ponuđenih usluga. Pružatelj mobilnih usluga sam određuje prikupljanje, obradu, prijenos i korištenje osobnih podataka kao i svrhu upotrebe. Dodatne informacije, napomene o zaštiti podataka pružatelja mobilnih usluga kao i informacije o Vašim pravima koja iz toga proizlaze i mogućnostima postavki za zaštitu privatnosti možete preuzeti iz napomena o zaštiti podataka pružatelja mobilnih usluga na stranici http://www.cubictelecom.com/ ili http://www.datainside.com/

8 Dijeljenje podataka s trećim stranama (funkcija "Extended Vehicle")

Funkcija "Extended Vehicle" dozvoljava glavnom korisniku da trećim stranama omogući pristup telematskim podacima iz vozila. Telematski podaci su podaci koje generira vozilo (npr. broj prijeđenih kilometara) kao dio Audi connect usluga te se pohranjuju u Audijevom pozadinskom sustavu. Preduvjet za pristup podacima je da su aktivirane odgovarajuće Audi connect usluge i da je glavni korisnik dao svoju izričitu privolu na myAudi portalu da se podaci mogu dijeliti s dotičnom trećom stranom. Treće strane mogu biti, primjerice, osiguravajuća društva, servisne radionice, benzinske postaje ili vlasnici stanica za punjenje električnih vozila kojima su takvi podaci potrebni da bi mogli ponuditi određene usluge glavnim korisnicima (npr. telematske tarife). Trenutačno se trećim stranama mogu otkriti sljedeći podaci u niže navedenim slučajevima primjene:

 • a. Podaci o broju prijeđenih kilometara i vremenske oznake koji se redovito dostavljaju osiguravajućim društvima u svrhu ponude prikladne tarife. ("pay-as-you-drive")
 • b. Status i lokacija pojedinačnih komponenti vozila (npr. vrata, poklopac motora, podizači stakla, parkirna kočnica, status svjetala itd.) ili tlak u gumama redovito se dostavljaju odabranim servisnim radionicama kako bi glavni korisnik bio obaviješten o mogućim nepravilnostima u vozilu. ("opći status vozila" i "detaljni status vozila")
 • c. Podaci o težini prometne nesreće i mjestu udara na vozilu (npr. prednja, bočna, stražnja strana itd.) u slučaju nesreće dostavljaju se servisnim radionicama kako bi se osigurala podrška glavnom korisniku. ("početna procjena štete")

Relevantni primjenjivi slučajevi i pripadajući podaci koje treća strana konkretno želi da se dostave iz vozila prikazuju se glavnom korisniku u tekstu privole odgovarajućeg zahtjeva na myAudi portalu. Glavni korisnik može dati ili povući privolu za dijeljenje podataka jednostavnim klikom na gumb. Ostali korisnici vozila koji nisu glavni korisnici mogu od glavnog korisnika zatražiti informacije u vezi s funkcijom Extended Vehicle (što posebno uključuje informaciju o tome je li aktivirana opcija dijeljenja podataka s trećim stranama i koji se podaci dijele).

Svaki korisnik vozila može onemogućiti prikupljanje podataka u vozilu putem postavki privatnosti u vozilu. Prijenos podataka relevantnim trećim stranama Audi provodi na sljedećoj pravnoj osnovi: izvršavanje ugovora ili provedba eventualno potrebnih predugovornih radnji (čl. 6. st. 1. t. b) GDPR-a) za glavnog korisnika. Za sporedne i gostujuće korisnike prijenos podataka je potreban u svrhu legitimnih interesa koje ima Audi ili treća strana, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete (čl. 6. st. 1. t. f) GDPR-a). Svrha je pritom omogućiti trećim stranama da na temelju tih podataka ponude glavnom korisniku individualne i prilagođene usluge.

U okviru funkcije "Extended Vehicle" angažiramo sljedeće izvršitelje obrade koji po našem nalogu provode obradu podataka: Volkswagen AG, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg za upravljanje i pružanje hosting usluga za funkciju "Extended Vehicle".

Ako dođe do promjene glavnog korisnika, automatski će se povući privola i više se neće slati podaci trećoj strani. Treća strana je samostalno odgovorna za obradu podatka. Stoga se za dobivanje informacija o uvjetima upotrebe i izjavi o zaštiti podataka raspitajte izravno kod treće strane, npr. putem njihovih internetskih stranica.

9 Posebne informacije - optimizacija i razvoj funkcija vozila i internetskih usluga u vozilu

Kada je to potrebno, obrađujemo sljedeće podatke ili kategorije podataka iz Vašeg vozila u okviru vremenski ograničenih kampanja: tehničke podatke u vezi s funkcijama iz sustava asistencije, sustava komforne vožnje, kontrolnih funkcija i/ili upravljačkih jedinica, po potrebi zajedno s podacima o okolišu (npr. vanjskoj temperaturi, osvijetljenosti) i informacijama o prijeđenoj udaljenosti, brzini vozila, podacima o stanju vozila (npr. napunjenost spremnika za gorivo ili napunjenost baterije, broj prijeđenih kilometara) i podatke o vremenu prikupljanja i korištenja pojedinih sustava. Navedeni podaci prenose su u sustave tvrtke AUDI AG u svrhu optimizacije naše ponude funkcija vozila i njihovog usklađivanja s potrebama korisnika - osobito za poboljšanje i novo osmišljavanje inovativnih funkcija vozila.

Ovisno o vrsti kampanje, podaci se prenose iz vozila putem nasumično generiranog i vremenski ograničenog "ID-a sesije" ili nekog drugog pseudonima tako da se ti podaci više ne mogu bez dodatnih informacija povezati s Vama kao vozačem ili korisnikom. Kako bi se izvršila analiza, prikupljamo samo one podatke koji su potrebni za odgovarajuću procjenu. Pozicijski podaci kao ni ostali podaci koji nisu gore navedeni neće se obrađivati.

Prije provođenja procjene podaci će se u našim IT sustavima u što većoj mjeri anonimizirati. Ako to nije moguće, podatke iz Vašeg vozila ćemo u najvećoj mogućoj mjeri analizirati na način da se podaci ne mogu dovesti u vezu s Vašim identitetom ili Vašim vozilom. AUDI AG je uspostavio mjere kako bi osigurao da se utvrđivanje identiteta ispitanika provodi samo u opravdanim iznimnim slučajevima kao što je postupak povlačenja proizvoda ili ako se utvrde odstupanja relevantna za sigurnost proizvoda i jamstvo proizvođača. Ove podatke ne upotrebljavamo za izradu profila ili procjena na temelju pojedinačnih vozila. Osim toga, ne koriste se atributi podataka na temelju kojih bi bila moguća izrada osobnih profila ili donošenje zaključaka o Vašem ponašanju ili obrascima ponašanja.

Prethodno navedene podatke obrađujemo u kontekstu vremenski ograničenih kampanja u svrhu optimizacije naše ponude funkcija vozila i njihovog usklađivanja s potrebama korisnika (nužno za potrebe legitimnih interesa društva AUDI AG ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači Vaši interesi ili temeljna prava i slobode koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, a osobito ako se radi o djetetu (čl. 6. st. 1. podst. 1. t. f) GDPR-a).

U okviru svojih postavki privatnosti imate mogućnost u svakom trenutku privremeno deaktivirati prijenos podataka iz svog vozila koji se provodi u svrhu optimizacije i razvoja funkcija vozila. Međutim, to može ograničiti funkcioniranje usluga povezivanja. Ukoliko želite da se trajno obustavi slanje podataka iz vozila u navedene svrhe optimizacije naše ponude, možete se obratiti našem centru korisničke podrške.

10 Posebne informacije - sigurnost vozila i proizvoda

U svrhu praćenja proizvoda (usluga koju pružamo radi ispunjavanja svojih pravnih obveza) obrađujemo sljedeće podatke ili kategorije podataka iz Vašeg vozila u svrhu poboljšanja sigurnosti vozila i proizvoda:

 • (1) Identifikacijski broj vozila (koji omogućuje jasnu identifikaciju Vašeg motornog vozila i povezivanje s točno određenim vlasnikom), vremensku oznaku prikupljanja podataka i broj prijeđenih kilometara.
 • (2) Odstupanja od statusa sustava koja rezultiraju unosom u memoriju protokola u internim sustavima vozila.
 • (3) Način rada komponenti sustava koje pružaju informacije o prikazu  upozoravajućih žaruljica/tekstualnih obavijesti na ploči s instrumentima u vozilu.
 • (4) Način rada komponenti sustava koje pružaju informacije o verziji softvera u ugrađenim upravljačkim jedinicama. Ovi su podaci potrebni kako bi se neobrađeni podaci s detaljnim informacijama o otkrivenim odstupanjima od statusa sustava koje su poslane iz Vašeg vozila konvertirali u čitljivi format.
 • (5) Način rada komponenti sustava koje su neophodne za praćenje važnih komponenti, npr. napon visokonaponske baterije.
 • (6) Način rada komponenti sustava koje su neophodne za analizu određenih odstupanja od statusa sustava, npr. broj okretaja motora.

Vaše će vozilo dostaviti podatke navedene po točkama (1)-(3) ako dođe do promjene načina rada koja rezultira unosom u memoriju protokola kao i podatke navedene pod točkama (1), (4) i (5) u cikličkim razdobljima, npr. svakih 500-1000 km ili prilikom pokretanja motora.

Za analizu određenih odstupanja od statusa sustava možda će biti potrebno izvršiti prijenos i evidenciju podataka unutar najviše 60 sekundi prije i nakon odstupanja koje je potrebno ispitati. Podaci opisani u točkama (1) i (6) prenijet će se u AUDI AG u svrhu ispitivanja odstupanja. Pritom se neće vršiti trajno slanje podataka iz vozila,

već će se prikupljati samo podaci koji su potrebni za praćenje proizvoda.

Korištenjem VIN broja ovi će se podaci u IT sustavima tvrtke AUDI AG povezati s tehničkim podacima iz proizvodnje i radionica prilikom izvršenih popravaka kako bi se omogućili zaključci o opremi vozila, npr. prijenosniku, oznakama motora i sl. kao i o razdoblju izrade i verziji softvera i hardvera. VIN broj se ne koristi za daljnje analize, već se umjesto toga zamjenjuje pseudonimom tako da podatke možemo obraditi bez korištenja podataka koji upućuju na određenog vozača ili korisnika, ali se ipak odnose na određeno vozilo (pomoću pseudonima).

Prethodno navedene podatke obrađujemo u svrhu praćenja proizvoda kako bismo održali i poboljšali sigurnost i sukladnost proizvoda (nužno za potrebe legitimnih interesa društva AUDI AG ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači Vaši interesi ili temeljna prava i slobode koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, a osobito ako se radi o djetetu (čl. 6. st. 1. podst. 1. t. f) GDPR-a).

Ukoliko ste aktivirali usluge Online Car Care, prikupljeni podaci će se u okviru ove usluge obrađivati u prethodno navedene svrhe.

Ove podatke ne upotrebljavamo za izradu profila. U okviru svojih postavki privatnosti imate mogućnost u svakom trenutku privremeno deaktivirati prijenos određenih vrsta podataka iz svog vozila. Međutim, to može ograničiti funkcioniranje usluga povezivanja. Ako želite trajno (a ne samo privremeno) onemogućiti prijenos podataka iz svog vozila koji se provodi u svrhu praćenja proizvoda kao što je prethodno navedeno, možete se obratiti našem centru korisničke podrške (uspor. odjeljak "Kontakt").