Dimenzije Audi A4 Limousine.

Podaci u milimetrima.

** maksimalna visina prostora za glavu.
*** širina u području laktova.
**** širina u području ramena.

Zatvori