Audi e-mobilnost. Pitanja i odgovori.

Pitanja o punjenju

Uz novu uslugu punjenja Audi charging i pripadajuću Audi charging karticu možete brzo i jednostavno koristiti javne punionice. Usluga punjenja Audi charging nudi pristup na više od 500.000 stanica za punjenje u više od 27 europskih zemalja. Stalno rastuću mrežu HPC punjača (eng. High Power Charger) pronaći ćete na svim važnijim dionicama autocesta, pa ćete u nakon tridesetak minuta punjenja bez poteškoća moći prijeći sljedeću dugu dionicu. U Hrvatskoj su podržani svi važniji operateri javnih punionica.

Informacije o javnim punionicama u myAudi aplikaciji i u navigaciji vozila ažuriraju se svakodnevno. Osim toga, informacije o raspoloživosti javnih punionica stalno se aktualiziraju, međutim podložne su malom vremenskom kašnjenju od nekoliko minuta. Ako se npr. vaše vozilo nalazi u podzemnoj garaži, aktualiziranje podataka može uslijediti tek nakon što vozilo uspostavi online vezu (malo nakon izlaska iz podzemne garaže).

Osim ovdje navedenih točaka sve bitne informacije i napomene pronaći ćete u svojoj priručnoj literaturi u izborniku „Visokonaponska baterija – Punjenje – Pokretanje punjenja“

 • Vozilo mora biti otključano
 • U slučaju potrebe koristite isporučeni kabel iz vozila
 • Priključite utikač i držite ga dok se ne zaključa (LED pulsira bijelo)
 • Na javnim punionicama: platite postupak punjenja (držite RFID karticu na čitaču punjača ili pokrenite postupak punjenja putem aplikacije) i uvažite napomene na punjaču. Napomena: upotrebljavajte samo kartice za punjenje (npr. Audi charging karticu) koje je odobrio dotični pružatelj odnosno koje su prihvaćene. U slučaju potrebe koristite drugog pružatelja usluge ili drugu kreditnu karticu
 • Promatrajte LED diodu za punjenje (lagano pulsira zeleno = vozilo se puni). Legenda se nalazi u obliku naljepnice pokraj priključka za punjenje
 • Energija punjenja i predviđena dužina punjenja prikazuju se u kombiniranom instrumentu čim otvorite vrata.
 • Završite postupak punjenja na vozilu pritiskanjem tipke na priključku za punjenje (za Audi Q8 e-tron, Audi e-tron GT)

Završite punjenje:

 • Otključajte vozilo. Po potrebi potvrdite postupak punjenja na punjaču ponovnim pridržavanjem RFID kartice – uvažite napomene na punjaču
 • Izvucite utikač za punjenje (mogućnost otključavanja prikazuje se uključivanjem LED svjetla iznad priključka).
 • Po potrebi odložite kabel u vozilo

Snaga punjenja ovisi o pojedinom Audi e-tron modelu i njegovoj opremi. U Audiju Q8 e-tron i Audiju e-tron GT drugi opcijski ugrađeni punjač (OBC) omogućuje punjenje Audi modela s do 22 kW. Audi Q4 e-tron može se puniti s maksimalno 11 kW.

Utikači za punjenje izmjeničnom strujom su utikači tipa 2, oni su najčešće korišten tip utikača u europskom prostoru te su definirani kao standard. Za brzo punjenje upotrebljava se takozvani CCS utikač, riječ je o utikaču tipa 2 koji je proširen dvama učinskim kontaktima.

Punjenje kod kuće može se realizirati uz pomoć jednog od Audi e-tron punjača i standardne industrijske utičnice ili kućne utičnice. e-tron punjač connect i e-tron punjač kompakt imaju odgovarajući adapter i mogu se prilagoditi postojećoj infrastrukturi na licu mjesta odnosno priključnoj snazi. Dodatne informacije pronaći ćete ovdje.

Audi e-tron može se puniti i na konvencionalnoj kućnoj utičnici. Dodatne informacije na temu „e-tron u svakodnevici“ pronaći ćete ovdje.

Vrijeme punjenja ovisi o raspoloživoj snazi i kapacitetu baterije odnosno postojećoj preostaloj energiji u bateriji. Kod snage od 11 kW, što odgovara industrijskoj utičnici od 16 A, Audi e-tron modeli bit će potpuno napunjeni preko noći. Punjenje do kraja traje oko 8-8,5 sati. Uz pomoć HPC punjača Audi Q8 e-tron može se primjerice puniti s do 170 kW. Uz vrijeme punjenja od 31 minutu može se ostvariti doseg od 80 %, čime se postiže prikladnost za duge dionice. Dodatne informacije na temu dužine punjenja pronaći ćete ovdje.

Punjenje po kiši i u vlažnim uvjetima je potpuno bezopasno. Baterije, utikači i punionice podliježu strogim normama i regulativama, a struja će protjecati samo kad je kontakt između stanice i vozila besprijekoran.

Zahvaljujući usluzi Audi charging možete koristiti oko 500.000 stanica za punjenje u 27 europskih zemalja. Zahvaljujući ugrađenom standardiziranom utikaču tipa 2 može se koristiti većina javnih punionica u inozemstvu. Na pregled stanica.

Pitanja o vozilu

„Rekuperacijom“ vozilo može vratiti energiju. Pritom elektromotor radi kao generator i pretvara velik dio kinetičke energije u električnu koja se pohranjuje u visokonaponskoj bateriji. Vozilo usporava tijekom rekuperacije, što je slično učinku kočenja motorom kod vozila s motorom na izgaranje. To se događa automatski ako u stupnju za vožnju D pritisnete papučicu kočnice ili maknete stopalo s papučice gasa. Kada pritisnete papučicu kočnice, rekuperacija se koristi za usporavanje vozila. Kočnice se dodatno aktiviraju samo u slučaju potrebe. Tako tijekom umjerene vožnje možete kočiti isključivo putem rekuperacije skoro do trenutka zaustavljanja, a da pritom kočenjem ne gubite skoro ništa na energiji i dosegu.

Postoji mogućnost automatske i manualne rekuperacije: 1. Kod automatskog korištenja električni pojačivač sile kočenja raspodjeljuje traženi učinak kočenja automatski između e-motora i disk kočnica. U pravilu se sva kočenja provode samo putem rekuperacije do brzine kočenja od 3 m/s. 2. Automatska varijabilna funkcija rekuperacije smanjuje brzinu putem rekuperacije ovisno o stanju u prometu, npr. ako koči vozilo ispred. Također ovisno o pohranjenim podacima o dionici, npr. ako se prepoznaju zavoji ili oznake naseljenih mjesta. Tu funkciju možete uključiti ili isključiti u MMI-ju. 3. Alternativno možete manualno upravljati učinkom kočenja putem rekuperacije. Za to postoje tri stupnja rekuperacije koja možete namjestiti povlačenjem ručica na upravljaču. Pravilo je sljedeće: povlačenje lijeve ručice povećava učinak kočenja putem rekuperacije. Povlačenje desne ručice smanjuje učinak kočenja putem rekuperacije.

Klimatiziranje unutrašnjosti u mirovanju po potrebi hladi ili zagrijava unutrašnjost prije početka vožnje i tako jamči izrazito ugodnu klimu već pri ulasku u vozilo. Programiranje odnosno aktivacija provode se putem izbornika vozila u MMI-ju ili praktično putem aplikacije myAudi – neovisno o tome puni li se vozilo u tom trenutku ili ne. Možete odabrati trenutačno pokretanje ili funkciju timera. Osim toga, pri otključavanju vozila ključem na radiosignal može se pokrenuti klimatiziranje unutrašnjosti u trajanju od 5 minuta (ukoliko u međuvremenu vozač ne pokrene vozilo). Dodatna oprema „Proširene funkcije klimatiziranja u mirovanju“ nudi vam mogućnost odabira željene temperature i aktivacije grijanja i prozračivanja sjedala, grijanja upravljača i grijanja staklenih površina prije početka vožnje (ovisno o naručenoj opremi).

Prikaz dosega izračunava se iz razine napunjenosti baterije, aktualnih toplinskih uvjeta i posljednjih vrijednosti potrošnje. Zbog visoke učinkovitosti vozila i e-pogona svi otpori vožnje imaju natproporcionalno velik utjecaj u usporedbi s vozilom s motorom na unutrašnje izgaranje. Individualnu vrijednost potrošnje svog vozila pronaći ćete u aplikaciji myAudi pod „Detalji opreme/Tehnički podaci/Potrošnja“. Na doseg utječu prvenstveno sljedeći čimbenici: - Toplinski uvjeti (hladnoća/vrućina) - Način vožnje / brzina - Gume (npr. zimske gume) - Svojstva kolnika (mokar kolnik, snijeg) - Sporedna trošila (grijanje, grijanje sjedala, grijanje stražnjeg stakla, klimatizacija...) - Natovarenost (putnici, prtljaga) - Bočni vjetar i vjetar iz suprotnog smjera

Vrijednosti potrošnje svog vozila pronaći ćete u aplikaciji myAudi pod točkom izbornika „Detalji opreme/Tehnički podaci/Potrošnja“.

U izborniku MMI-ja pod „Vozilo/ Punjenje i učinkovitost“ pronaći ćete točku izbornika „Punjenje…“ – tamo ćete vidjeti točnu razinu napunjenosti baterije u postocima. Tamo se prikazuje i klizni regulator za punjenje, uz pomoć kojega možete definirati ciljano stanje napunjenosti. Usto postoji mogućnost preuzimanja ovog podizbornika dugim pritiskanjem u izborniku prečaca i u aplikaciji (na najvišoj razini).

Pitanja o dosegu

Prema WLTP ispitnom ciklusu doseg Audija Q8 e-tron 55 quattro iznosi 582 km, a Audija Q8 e-tron 50 quattro 491 km. Doseg Audija Q8 Sportback e-tron 55 quattro iznosi 600 km, a Audija Q8 Sportback e-tron 50 quattro 505 km.

S Audi e-tron modelima i zimi možete ostvariti doseg prikladan za veće udaljenosti. Klimatizacija vozila ljeti i zimi samo neznatno utječe na ukupni doseg Audi e-tron modela.

 1. Vozite na način da predviđate situacije u vožnji i pazite na brzinu.
 2. Upotrebljavajte drive select modus „efficiency“. On je namijenjen posebno štedljivoj vožnji.
 3. Pazite na nivo vozila. Smanjite otpor zraka tako da smanjite visinu vozila pomoću Audi drive select modusa „Sport“ ili „efficiency“ (kod vozila sa zračnim ovjesom).
 4. Obratite pažnju na sporedna trošila kao što su klimatizacija, radiouređaj, glavna svjetla i grijano stražnje staklo. Ona također upotrebljavaju energiju iz baterije.
 5. Izbjegavajte vožnju s dogradnim dijelovima kao što su krovni nosači kada to nije potrebno.
 6. Upotrebljavajte ECO program klima uređaja.
 7. Upotrebljavajte pretkondicioniranje (programiranje vremena polaska) kada je vozilo još spojeno s punjačem.
 8. Upotrebljavajte modus „Range“ (ograničena vožnja).

Pitanja o bateriji i recikliranju

VN baterije sadrže brojne dragocjene sirovine kao što su kobalt, litij i nikal.

Za visokonaponske baterije novih vozila AUDI AG odobrava jamstvo od 8 godina odnosno 160 000 kilometara. Jamstvo pokriva sve nedostatke u pogledu materijala i izrade (proizvodnje). Da, VN bateriju može popraviti školovano osoblje (stručnjaci za visokonaponske sustave).

Kao srž električnih automobila naše su baterije konstruirane kako bi ponudile vrhunsku kvalitetu i sigurnost i kako bi trajale cijeli životni vijek vozila. Vraćene baterije, primjerice iz naših plug-in hibridnih modela ili predserijskih Audi e-tron modela, danas recikliramo kod raznih reciklažnih tvrtki u skladu s odgovarajućim zakonskim propisima na tržištu. Mobilne punionice marke Audi također koriste reciklirane visokonaponske baterije.