Izmjenična i istosmjerna struja

„AC“ je kratica za izmjeničnu struju, a „DC“ za istosmjernu. U svakodnevnoj upotrebi nećete primijetiti razliku između izmjenične i istosmjerne struje. Struja se automatski pretvara zahvaljujući AC/DC pretvaraču koji je ugrađen u vašem vozilu.

Ovdje prikazane funkcije i karakteristike opreme mogu ovisno o modelu biti dio ponude dodatne opreme uz plaćanje. Informacije o cijenama i raspoloživosti potražite na stranici www.audi.hr ili kod svog Audi trgovca. Prikaz služi samo za opis funkcije i može se razlikovati od ovdje prikazanog vozila i verzije softvera ovisno o modelu odnosno liniji opreme.