Izjava o zaštiti osobnih podataka Audi AG

Informacije o zaštiti podataka u vezi s procesom održavanja i popravaka vozila

U ovim Informacijama o zaštiti podataka pružit ćemo Vam informacije o obradi Vaših osobnih podataka koju provodi društvo Audi AG, Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt, Njemačka ("mi"), kao proizvođač automobila, a koja je povezana s Vašom komunikacijom s Audijevim servisnim partnerima, odnosno servisnim radionicama (npr. u svrhu provođenja popravaka, servisa, pregleda vozila).

U vezi s obradom podataka koja se odnosi na korištenje dodatnih proizvoda i usluga, npr. usluga myAudi i Audi connect informirat ćemo Vas u zasebnim informacijama o zaštiti podataka. Ako se radi oobradama podataka koje provodi Vaš Audi partner, također će Vam biti pružene zasebne informacijekoje će Vam osigurati dotični partner.

Osobni podaci su sve informacije koje se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi. Pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj (npr. identifikacijski broj vozila, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više posebnih čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca).

Svako vozilo označeno je jedinstvenim identifikacijskim brojem vozila. Takvom identifikacijskom broju vozila ("VIN" oznaka) u mnogim se zemljama može ući u trag traženjem informacija o sadašnjem i prethodnim korisnicima vozila od nacionalnog ureda za motorna vozila. Istovremeno postoje i druge mogućnosti za povezivanje prikupljenih podataka o vozilu s korisnikom vozila ili vozačem, npr. putem registracijskih oznaka.

Podaci koji su generirani ili obrađeni iz upravljačkih jedinica mogu stoga imati karakter osobnih podataka ili uz određene uvjete postati osobni podaci. Ovisno o tome koji su podaci o vozilu na raspolaganju, po potrebi su mogući zaključci npr. o Vašem načinu vožnje, Vašoj lokaciji ili ruti vožnje, odnosno o Vašem korisničkom ponašanju.

Obrada znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

 

1.Tko je odgovoran za obradu podataka i kome se mogu obratiti?

Voditelj obrade Vaših osobnih podataka je: AUDI AG, Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt, Njemačka.

Kod pitanja u vezi sa zaštitom podataka možete se obratiti službeniku za zaštitu podataka u našem društvu:

AUDI AG, službenik za zaštitu podataka,

Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt,

Njemačka adresa e-pošte: datenschutz(kwfat)audi(kwfdot)de

Ako želite ostvariti svoja prava u vezi sa zaštitom podataka, možete nas kontaktirati putem sljedeće poveznice www.audi.de/betroffenenrechte

Tamo ćete pronaći detaljnije informacije o tome kako možete ostvariti svoja prava zaštite podataka.

Ako imate općenita pitanja uz ove napomene o zaštiti podataka ili uz obradu svojih osobnih podataka koju provodi Audi AG, možete nas kontaktirati na sljedeći način:

Audi služba za podršku kupcima, Njemačka, p.p. 10 04 57, 85045 Ingolstadt adresa e-pošte: kundenbetreuung(kwfat)audi(kwfdot)de

 

2. Koje podatke obrađujemo i iz kojih izvora potječu takvi podaci?

2.1 Podaci koje primamo izravno od Vas

Obrađujemo osobne podatke koje smo primili izravno od Vas u okviru našeg poslovnog odnosa, tj. tijekom uspostavljanja, provedbe i reguliranja Vašeg poslovnog odnosa s nama, odnosno prilikom pružanja servisnih i drugih usluga (uključujući obradu zahtjeva iz eventualnih jamstava i garancija), odnosno kod Vaših upita, ako nas izravno kontaktirate. Relevantnim osobnim podacima u pravilu se smatraju podaci o identitetu kao što su ime, adresa i drugi podaci za kontakt (npr. broj telefona, adresa e-pošte, datum i mjesto rođenja te državljanstvo). Također, ovisno o vrsti vozila mogu se obraditi i ostali osobni podaci.

S druge strane, obrađujemo osobne podatke koje smo legitimno dobili iz javno dostupnih izvora (npr. od Saveznog ureda za motorna vozila) i smijemo ih obrađivati. Informacije o obradi Vaših osobnih podataka u okviru našeg izravnog poslovnog odnosa s Vama možete pronaći također na stranici .

 

2.2 Podaci koje primamo od Audi partnera, odnosno servisnih radionica

Ako je to nužno u vezi s Vašim upitom, obrađujemo osobne podatke koje smo legitimno primili od ovlaštenih Audi servisnih partnera ili pak neovisnih radionica u okviru provođenja popravaka, usluga servisa ili obrade Vaših upita (npr. za provođenje naloga, radi ispunjenja ugovora ili na temelju privole koju ste nam dali).

Takvi podaci obuhvaćaju:

matične podatke (titulu, spol, ime, broj klijenta, adresu, datum prijave te eventualno prethodne adrese, datum, mjesto i zemlju rođenja kao i po potrebi prezime pri rođenju, državljanstvo, bračno stanje, brojeve telefona i adresu e-pošte)

poslovne podatke za kontakt (npr. poslovnu adresu, službenu adresu e-pošte i broj telefona, naziv društva, odjel)

podatke o računu (IBAN, BIC, broj računa, vodeći broj banke, naziv kreditne institucije, ime vlasnika računa)

ugovorne podatke (šifru ugovora, podatke o povijesti ugovora (npr. podatke o urednosti plaćanja, prijenosu ugovora, otkazu ugovora), podatke o zatraženim kreditima (npr. iznos kredita, rok otplate, otvoreno potraživanje) kao i ostale informacije o Vašim ugovorima za naše proizvode i usluge)

identifikacijski broj vozila (VIN) i matične podatke o vozilu (npr. model vozila, opremu)

• u okviru servisnih usluga za vozilo specifične podatke koji se odnose na vozilo i izvršene usluge (povijest informacija o vozilu (npr. izvršeni radovi, ugrađeni zamjenski dijelovi, zapisnici o provedenim servisima, povijest klijenta) (detaljnije informacije nalaze se u odjeljku 2.3 i dalje)

tehničke podatke u vezi s radom vozila (detaljnije informacije nalaze se u odjeljku 2.3 i dalje)

podatke koji se odnose na zdravlje (između ostalog, usluge u vezi sa specijalnim vozilima)

VIN oznaka Vašeg vozila služi za eventualno ostvarivanje prava iz jamstava i garancija, kod usluga popravaka i servisa vozila, usluga podrške, za naše interno praćenje kvalitete te u slučaju krađe Vašeg vozila kao jedinstveni identifikator vozila.

 

2.3 Podaci iz Vašeg vozila

U situacijama kada koristite usluge servisa (npr. usluge popravaka i održavanja vozila), mogu se očitati i obraditi podaci koji su pohranjeni u vozilu (status softvera, radni parametri vozila, tehnički podaci i ostali podaci o stanju vozila) zajedno s VIN brojem i ostalim matičnim podacima o vozilu (npr. model i oprema vozila).

Prikupljanje podataka iz vozila može se provesti očitavanjem podataka pomoću takozvanog dijagnostičkog uređaja ili specijalnih uređaja za očitavanje podataka (analitički alati), a provode ih zaposlenici Audi servisne mreže (Audi servisni partneri) ili treće strane (npr. usluga pomoći na cesti, neovisne servisne radionice) ili zaposlenik društva AUDI AG, bilo izravno ili daljinskim pristupom pomoću dijagnostičkog uređaja servisne radionice.

Podaci koji se odnose na vozilo (npr. memorija protokola, podaci o radu vozila, VIN oznaka, model vozila, verzija softvera) očitavaju se pomoću dijagnostičkog uređaja za potrebe analize upita te se prenose u zapisnik o dijagnostici vozila. Takav zapisnik o dijagnostici dostavlja nam servisna radionica u svrhe koje su navedene u odjeljku 3.

Ostali podaci mogu se očitati ovisno o Vašem zahtjevu u konkretnom slučaju.

Tako, primjerice, mogu biti obuhvaćeni i podaci iz Infotainment modula kao što su unosi u imenik kod zahtjeva za pristup imeniku ili postavke profila koje ste lokalno pohranili u svom vozilu.

Servisna radionica obradit će očitane podatke za potrebe analize i rješavanja Vaše reklamacije. U pravilu uvijek obrađujemo samo one podatke koji se odnose na Vas, odnosno podatke iz Vašeg vozila koji su potrebni za učinkovitu obradu Vašeg zahtjeva te koji su od pomoći nama ili servisnoj radionici prilikom obrade zahtjeva.

U nastavku ćemo Vam pojasniti koje podatke obrađuje Vaše vozilo te koje podatke možemo očitati i obraditi u okviru određenog zahtjeva.

 

2.4 Elektroničke upravljačke jedinice - Općenite informacije

U Vaše su vozilo ugrađene elektroničke upravljačke jedinice. Upravljačke jedinice obrađuju podatke koje primjerice primate iz različitih senzora vozila, koje ste sami generirali ili međusobno razmijenili.

Pojedine upravljačke jedinice nužne su radi sigurnog funkcioniranja Vašeg vozila, dok Vam ostale osiguravaju pomoć u vožnji (sustavi asistencije u vožnji) ili pak omogućuju funkcije komforne vožnje i funkcije Infotainmenta.

Konkretne informacije o obradi podataka u Vašem vozilu pronaći ćete u odgovarajućem korisničkom priručniku koji je dostupan na internetu ili, ovisno o opremi, također digitalno u vozilu, a izravno su u vezi s napomenama o zaštiti podataka uz dotične funkcionalne radne značajke.

 

2.5 Radni podaci u vozilu

Upravljačke jedinice obrađuju određene podatke koji se odnose na rad vozila. Tu primjerice spadaju:

• informacije o statusu vozila (npr. brzina, usporavanje, bočno ubrzanje, broj okretaja kotača, prikaz vezanih sigurnosnih pojaseva),

• okolni uvjeti (npr. temperatura, senzor kiše, senzor za odstojanje).

Ovi podaci u pravilu imaju privremeni karakter te se ne pohranjuju izvan vremena rada vozila, a obrađuju se isključivo u samom vozilu. Upravljačke jedinice često sadržavaju memoriju protokola (između ostalog i sam ključ vozila) te se primjenjuju kako bi se privremeno ili trajno mogli dokumentirati tehnički događaji kao i informacije o stanju vozila (npr. opterećenje komponenti, informacije o održavanju).

Ovisno o tehničkoj opremi, pohranjuje se sljedeće:

• načini rada (konfiguracija) komponenti sustava (npr. razine punjenja, tlak u gumama, napunjenost baterije/akumulatora),

• odstupanja kod važnih komponenti sustava (npr. svjetla, kočnice),

• reakcije sustava u specifičnim situacijama vožnje (npr. sustavi asistencije u vožnji),

• informacije o događajima koji utječu na stanje vozila (npr. kod električnih vozila stanje napunjenosti visokonaponske baterije, procijenjeni doseg vožnje).

U posebnim slučajevima (npr. kada je vozilo prepoznalo odstupanje) može biti nužno izvršiti pohranu podataka koji su zapravo bili samo privremeni.

Ukoliko koristite servisne usluge, možda će se po potrebi očitati pohranjeni radni podaci zajedno s VIN brojem. Na temelju očitanih radnih podataka dokumentiraju se tehnička stanja vozila ili pojedinih komponenti, lakše se utvrđuje dijagnostika vozila i pridržavanje obveza iz jamstava i garancija te se doprinosi poboljšanju kvalitete.

Očitavanje podataka u pravilu se provodi putem definiranih sučelja, npr. pomoću zakonski propisanog priključka za OBD ("On-Board-Diagnose") ili servisnog ključa. Takvi podaci, osobito informacije o naprezanju komponenti, tehnički događaji (unosi u memoriju protokola), pogrešno rukovanje i odstupanja, dostavit će nam se zajedno s VIN brojem, po potrebi u okviru zapisnika o dijagnostici vozila.

Memorija protokola u vozilu može se resetirati u okviru provođenja radova popravaka i servisa ili na Vaš zahtjev koji će provesti servisna radionica.

 

2.6 Tehnički podaci (IUMPR)

Zakonodavac zahtijeva redovitu provjeru funkcionalnosti komponenti koje sudjeluju u pročišćavanju ispušnih plinova.

Kao dokaz izvršenih redovitih provjera, u sklopu upravljačke jedinice utvrđuje se tzv. In-Use Monitor

Performance Ratio (IUMPR), tj. podaci za provjeru funkcije dijagnostike koji se tamo pohranjuju kao tehnički podaci.

 

2.7 Funkcije komforne vožnje i funkcije Infotainmenta

U svom vozilu možete pohraniti postavke za komfor i individualne prilagodbe te ih u bilo kojem trenutku promijeniti, odnosno resetirati.

Ovisno o pojedinoj opremi, to uključuje npr.

• postavke za namještanje pozicija sjedala i upravljača,

• podešavanje ovjesa i postavke klimatizacije,

• individualne prilagodbe kao što su unutrašnje osvjetljenje.

U okviru odabrane opreme možete samostalno unijeti podatke u pojedine funkcije Infotainmenta.

Ovisno o pojedinoj opremi, to uključuje npr.

• multimedijske podatke kao što su glazba, filmovi ili fotografije za reprodukciju u integriranom multimedijskom sustavu,

• podatke iz imenika za korištenje u kombinaciji s integriranim uređajem za telefoniranje bez korištenja ruku ili integriranim navigacijskim sustavom,

• unesena navigacijska odredišta,

• podatke o korištenju internetskih usluga.

Takvi podaci za funkcije komforne vožnje i funkcije Infotainmenta mogu se pohraniti lokalno u vozilu

ili se nalaze na uređaju koji ste povezali sa svojim vozilom (npr. pametnim telefonom, USB

priključkom ili MP3 uređajem). Ukoliko ste sami unijeli podatke, možete ih u bilo kojem trenutku

izbrisati. Prijenos takvih podataka iz vozila u pravilu se provodi isključivo na Vaš zahtjev, osobito u

okviru korištenja internetskih usluga u skladu s Vašim odabranim postavkama.

Podaci iz funkcija komforne vožnje i funkcija Infotainmenta, npr. individualne postavke ili pojedinačne

prilagodbe ne mogu se očitati pomoću uređaja za dijagnostiku te se stoga ni ne smatraju standardnim

sastavnim dijelom dijagnostičkog zapisnika. Štoviše, podaci se očitavaju samo u konkretnom slučaju

i na odgovarajući zahtjev klijenta. U okviru reklamacije u području funkcija komforne vožnje i sustava

Infotainmenta može biti nužno da takvi podaci budu očitani i da nam se dostave za potrebe

provođenja popravaka.

Ovisno o pojedinoj opremi, po potrebi se mogu očitati i obraditi osobito sljedeći podaci iz funkcija

komforne vožnje:

• postavke za namještanje pozicija sjedala i upravljača,

• podešavanje ovjesa i postavke klimatizacije,

• jačina zvuka kod pomoći pri parkiranju,

• individualne prilagodbe kao što su unutrašnje osvjetljenje.

Ovisno o pojedinoj opremi, po potrebi se mogu očitati i obraditi osobito sljedeći podaci iz funkcija

Infotainmenta:

• multimedijski podaci kao što su glazba, filmovi ili fotografije za reprodukciju u integriranom multimedijskom sustavu,

• podaci iz imenika za korištenje u kombinaciji s integriranim uređajem za telefoniranje bez korištenja ruku ili integriranim navigacijskim sustavom,

• unesena navigacijska odredišta,

• podaci o korištenju internetskih usluga,

• informacije o povezanim uređajima kao što su mobilni telefon (osobito podaci o nazivu uređaja, proizvođaču, verziji softvera).

U tom kontekstu moguće je primjerice očitati posljednju prepoznatu glasovnu naredbu.

Takvi podaci za funkcije komforne vožnje i funkcije Infotainmenta mogu se pohraniti lokalno u vozilu ili se nalaze na uređaju koji ste povezali sa svojim vozilom (npr. pametnim telefonom, USB priključkom ili MP3 uređajem). Ukoliko ste sami unijeli podatke, možete ih u bilo kojem trenutku sami izbrisati.

Ako u okviru popravka vozila dođe do zamjene upravljačke jedinice, u pravilu će se ovi podaci očitati iz starih i prenijeti na nove upravljačke jedinice.

 

2.8 Internetske usluge

Ako Vaše vozilo ima pristup radijskoj mreži, omogućena je razmjena podataka između Vašeg vozila i ostalih sustava (podatkovnog poslužitelja društva AUDI AG, odnosno podatkovnog poslužitelja pružatelja usluga). Pristup radijskoj mreži u određenim je zemljama omogućen kroz vlastiti uređaj za odašiljanje i primanje signala u vozilu (koji smo mi fiksno ugradili) ili putem Vašeg mobilnog krajnjeg uređaja (npr. pametnog telefona). Putem ovog pristupa radijskoj mreži moguće je korištenje online funkcija (informacijskih i upravljačkih usluga za Vaše vozilo). Tu spadaju internetske usluge i aplikacije (Apps) koje Vam na raspolaganje stavljamo mi ili drugi pružatelji usluga ("Audi connect usluge", odnosno "usluge").

Kod internetskih usluga koje nudi AUDI AG na odgovarajućem se mjestu nudi opis dotičnih funkcija (npr. MMI, internetska stranica za AUDI AG) i navode se povezane informacije u vezi s propisima o zaštiti podataka. Radi pružanja internetskih usluga moguće je provođenje obrade osobnih podataka.

Ako je to nužno za obradu Vašeg zahtjeva u vezi s uslugama servisa, možemo pristupiti podacima iz internetskih usluga koje smo pohranili u svojim IT sustavima kao i informacijama o statusu usluga Audi connect, tj. trajanju licence, statusu povezivanja i statusu ugovora.

 

2.9 Videozapisi, vizualni i tonski zapisi

U određenim slučajevima može biti nužno sačinjavanje videozapisa, vizualnih ili tonskih zapisa za pojedine komponente i njihovo dostavljanje u AUDI AG kako bi se npr. u slučaju reklamacije mogla izvršiti ciljana analiza i otkloniti uzrok nedostatka (podrška u provođenju popravaka vozila). To je primjerice moguće kod reklamacija u vezi s akustikom kako bi se mogao pronaći uzrok stvaranja buke i na taj način riješiti žalbu.

 

3. U koje svrhe obrađujemo Vaše podatke i na kojoj pravnoj osnovi?

Vaše osobne podatke obrađujemo u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka ("GDPR") te njemačkog Saveznog zakona o zaštiti podataka ("BDSG") u svrhe navedene u nastavku.

Svrha Pravna osnova Legitimni interes kod odvagivanja interesa
Obrada Vašeg zahtjeva kod stupanja u kontakt s nama, odnosno našom službom za podršku kupcima, osobito u vezi sa žalbama i upitima klijenata Ispunjenje ugovora (ugovor o kupnji vozila/ ugovor o leasingu, ugovor o uslugama servisa, odvagivanje interesa Učinkovita obrada Vaših zahtjeva i povratna informacija u vezi s Vašim upitima
Podrška Audi partnerima, odnosno trećim stranama kod analize i dijagnostike (uključujući analizu promjena na vozilu) te provjera i obrada zahtjeva iz jamstava i garancija koji se ostvaruju u odnosu prema Audi partnerima Odvagivanje interesa - Učinkovita dijagnostika i analiza u svrhu rješavanja reklamacija; - Podrška Audi partnerima kod ispunjavanja zakonskih obveza koje imaju prema Vama; - Ukoliko postoje konkretne indikacije da je termin servisa u jamstvenom ili garancijskom roku prouzročen vlastitom krivnjom zbog izvršenih promjena na vozilu (npr. podešavanja i preinaka na vozilu), tada Audi AG i Audi partner imaju legitimni interes za utvrđenje takvih indikacija; razmjena informacija s dotičnim partnerom u slučaju aktiviranja jamstva ili garancije radi internog obračuna troškova.
Analiza (uključujući analizu izvršenih promjena na vozilu) te provjera i obrada zahtjeva iz jamstava i garancija koji se ostvaruju u odnosu prema društvu Audi AG Ispunjenje ugovora Odvagivanje interesa Ukoliko postoje konkretne indikacije da je termin servisa u jamstvenom ili garancijskom roku prouzročen vlastitom krivnjom zbog izvršenih promjena na vozilu (npr. podešavanja i preinaka na vozilu), tada Audi AG ima legitimni interes za utvrđenje takvih indikacija;
Obračun zahtjeva iz jamstava prema proizvođačima dijelova/komponenti/sustava (po potrebi uz navođenje VIN broja) Odvagivanje interesa Obrada zahtjeva iz jamstava i garancija kod utvrđenih nedostataka na dijelu/komponenti/sustavu koje je proizvela treća strana
Praćenje emisijskih vrijednosti i kontrola vrijednosti ispušnih plinova Kao proizvođač podliježemo također zakonskim zahtjevima u vezi s objavljivanjem određenih podataka, npr. u svrhu ispunjenja obveza izvještavanja prema nadležnim tijelima u pogledu nadzora uređaja za kontrolu štetne emisije.
Podrška koju osigurava AUDI AG kod Vaših zahtjeva u okviru pravnih sporova te ostvarivanje zahtjeva iz osiguranja Privola
Rješavanje pravnih sporova Odvagivanje interesa Postavljanje, ostvarivanje ili obrana pravnih zahtjeva u korist Audi AG ili dotičnog Audi partnera
Poboljšanje proizvoda, optimizacija i razvoj funkcija u vozilu, alati za analizu Odvagivanje interesa Korištenje podataka o konkretnim odstupanjima radi daljnjeg razvoja i novog osmišljavanja dijagnostičkih uređaja i procesa, dijelova vozila i funkcija u vozilu
Podrška nadležnim tijelima kaznenog progona u slučaju krađe praćenjem vozila i dijelova vozila uz pomoć VIN broja Javni interes ----
Unapređenje zaštite od krađe Odvagivanje interesa Analiza podataka dobivenih istragom krađe za potrebe općeg poboljšanja funkcija u vozilu koje su relevantne u slučaju krađe
Obrada zahtjeva Audi partnera iz programa nagrađivanja i isplate bonusa Odvagivanje interesa Ispunjenje pravnih zahtjeva Audi partnera
Općenita analiza klijenta, statističke procjene u svrhu korporativnog upravljanja, evidentiranja troškova i kontrolinga uz korištenje VIN broja Odvagivanje interesa Izvještavanje o ekonomskim pokazateljima, po potrebi uz korištenje VIN broja
Praćenje proizvoda i ispunjenje ostalih zakonskih obveza Poštovanje određene pravne obveze
Kontrola kvalitete kroz odgovarajuće praćenje proizvoda i dokumentiranje (uključujući proaktivno upravljanje reklamacijama izravnim stupanjem u kontakt s Vama), odgovornost za proizvod, postupak povlačenja Odvagivanje interesa Kontrola kvalitete proizvoda i sprječavanje mogućih odstupanja kod proizvoda, preventivno upravljanje reklamacijama
Sprječavanje prevara i pranja novca Ispunjenje zakonskih obveza, legitimni interes Ispunjenje zakonskih zahtjeva i zahtjeva nadležnih tijela
Sprječavanje, suzbijanje i razjašnjenje financiranja terorizma i kaznenih djela kojima se ugrožava imovina, provjera prema europskim i međunarodnim antiterorističkim listama, Ispunjenje zakonskih obveza, legitimni interes Ispunjenje zakonskih zahtjeva i zahtjeva nadležnih tijela
Ispunjenje zahtjeva nadležnih tijela (npr. postupci povlačenja proizvoda Saveznog ureda za motorna vozila) Ispunjenje zakonskih obveza, legitimni interes Ispunjenje zakonskih zahtjeva i zahtjeva nadležnih tijela
Ispunjenje porezno-pravnih obveza kontrole i izvještavanja, arhiviranje podataka Ispunjenje zakonskih obveza, legitimni interes Ispunjenje zakonskih zahtjeva i zahtjeva nadležnih tijela
Otkrivanje podataka u okviru upravnih/sudskih mjera radi prikupljanja dokaza, kaznenog progona i ostvarivanja građanskopravnih zahtjeva Ispunjenje zakonskih obveza, legitimni interes Ispunjenje zakonskih zahtjeva i zahtjeva nadležnih tijela
Podrška klijentima i zainteresiranim stranama Privola ----
Anketiranje klijenata (uključujući provođenje ankete o zadovoljstvu kupaca) Privola, odvagivanje interesa Osiguranje kvalitete i evidentiranje zadovoljstva klijenata
Izrada za Vas individualno prilagođenih informacija za klijente, izravni marketing Privola ----
Konsolidiranje podataka između Audija i Audijevih partnera radi stvaranja jedinstvene baze podataka o klijentima Privola ----
Obračun i porezna procjena operativnih usluga Ispunjenje ugovora, odvagivanje interesa, ispunjenje zakonskih obveza Ispunjenje zakonskih zahtjeva i zahtjeva nadležnih tijela
Interne revizije i posebne revizije, interne istrage Odvagivanje interesa Kontrola pridržavanja ugovornih i zakonskih obveza od strane društva AUDI AG, njegovih zaposlenika i prodajnih partnera, dobavljača itd., po potrebi uz korištenje identifikacijskog broja vozila

Optimizacija i razvoj funkcija u vozilu, alati za analizu: Za potrebe istraživanja i razvoja, optimizacije naše ponude za funkcije u vozilu te prilagodbi u skladu s visokim očekivanjima klijenata, osobito za daljnji razvoj i novo osmišljavanje inovativnih funkcija vozila, daljnji razvoj dijelova i komponenti u našim vozilima te za daljnji razvoj alata i procesa za analizu obrađujemo tehničke podatke u vezi s funkcijama iz sustava asistencije, sustava komforne vožnje, kontrolnih funkcija ili dijelova vozila (npr. upravljačkih jedinica), po potrebi zajedno s podacima o okolišu (npr. vanjskoj temperaturi, osvijetljenosti) i informacijama o prijeđenoj udaljenosti, brzini vozila, podacima o stanju vozila (npr. napunjenost spremnika za gorivo ili napunjenost baterije, broj prijeđenih kilometara) i podataka o korištenju pojedinih sustava. Ukoliko je moguće, prije provođenja analize anonimizirat ćemo podatke u našim IT sustavima. Ako to nije moguće, podatke iz Vašeg vozila analizirat ćemo u najvećoj mjeri na način da nije moguće otkriti Vaš identitet niti utvrditi da se radi o Vašem vozilu. Ovisno o potrebama, AUDI AG je u tu svrhu uveo dodatne mjere kako bi se samo u iznimnim, opravdanim slučajevima mogla uspostaviti veza između osobe i podataka, npr. za provođenje industrijskih mjera ili ako se utvrde odstupanja relevantna za sigurnost proizvoda i jamstvo proizvođača, pri čemu se podaci obrađuju samo u navedene svrhe. Takve dodatne mjere obuhvaćaju primjerice stroga ograničenja pristupa, IT sigurnosne mjere, rokove brisanja podataka, ograničenje svrhe. Ove podatke ne koristimo za izradu profila ni za analizu na temelju pojedinačnih vozila. Osim toga, ne koriste se atributi podataka na temelju kojih bi bila moguća izrada profila ili dobivanje informacija o Vašem ponašanju ili obrascima ponašanja. Obrada se provodi za potrebe legitimnih interesa društva AUDI AG radi ispunjavanja visokih očekivanja naših klijenata u pogledu kvalitete naših proizvoda i usluga te osiguravanja novih, inovativnih funkcija i rješenja.

 

Ostale informacije o proizvodu i istraživanje tržišta: Ako želite primati informacije o našim proizvodima i uslugama, možete naručiti promidžbene materijale. U okviru privole koju ste nam dali (čl. 6. st. 1. t. a GDPR-a) obrađivat ćemo sljedeće podatke u svrhu dostave promidžbenih materijala: ime i prezime, adresu e-pošte i/ili broj telefona. Ako na temelju privole pristanete da Vas kontaktiramo elektroničkim putem, primijenit ćemo tzv. double opt-in postupak, tj. poslat ćemo Vam elektroničku poruku na navedenu adresu e-pošte s molbom za potvrdu Vaše privole. Informacije o tome kako možete povući svoju privolu pronaći ćete u odjeljku "Koja prava imam?".

Također upućujemo na Vaša prava na prigovor protiv obrade podataka u svrhu izravnog marketinga, odnosno iz osobnih razloga te na Vaše pravo na povlačenje privola (usporedite odjeljak "Koja prava imate?" i odjeljak "Informacije o Vašim pravima na prigovor").

 

4. Postoji li za mene obveza pružanja podataka?

U okviru korištenja servisnih usluga morate staviti na raspolaganje samo one osobne podatke koji su potrebni za provođenje takvih usluga (osobito kod naloga za popravak vozila, podrške za usluge popravaka, jamstva/garancije) ili za koje imamo zakonsku obvezu njihovog prikupljanja. Bez takvih podataka u pravilu nećemo moći obraditi Vaš upit ili ga obraditi u cijelosti, primjerice nećemo moći analizirati ni otkloniti prijavljeni nedostatak.

 

5. Tko dobiva moje podatke?

Zbog veličine i složenosti obrade podataka putem Audi AG nije moguće pojedinačno navođenje svih primatelja Vaših osobnih podataka u ovim napomenama o zaštiti podataka te se stoga u pravilu navode samo kategorije primatelja.

Načelno, Vaše ćemo osobne podatke prenijeti trećim stranama samo ako je to nužno za ispunjenje ugovora, ako mi ili treća strana imamo legitimni interes za prijenos podataka ili ako je u tu svrhu pribavljena Vaša privola. Osim toga, podaci se mogu prenijeti trećim stranama ako smo to dužni učiniti na temelju zakonskih odredbi te pravomoćnog upravnog ili sudskog naloga.

Unutar društva Audi AG Vaše će podatke primiti one službe kojima je to potrebno radi ispunjenja naših ugovornih i zakonskih obveza te za ostvarivanje naših legitimnih interesa (npr. osiguranje kvalitete).

Podatke u navedene svrhe mogu primiti također pružatelji usluga koje smo angažirali i koji rade po našem nalogu (tzv. izvršitelji obrade). Pružatelji usluga mogu primjerice dobiti nalog za osiguravanje kapaciteta poslužitelja. Za prethodno spomenute svrhe angažirali smo sljedeće izvršitelje obrade:

•pružatelje usluga u području informacijske tehnoglogije (IT),hosting usluge i usluge podrške

•Audi podrška kupcima (Audi Interaction GmbH)

Treće strane kojima prenosimo Vaše osobne podatke u okviru podrške Audi partnerima kod analize i dijagnostike, odnosno rješavanja zahtjeva iz jamstava i garancija uključuju

•proizvodna postrojenja i dobavljače unutar VW koncerna

•neovisne proizvođače za isporuku dijelova/komponenti/sustava

Navedenim trećim stranama u pravilu se prenose samo tehnički podaci o Vašem vozilu te eventualno hardverske komponente (npr. podaci upravljačke jedinice), ako je to nužno za provođenje naloga servisa/popravka, odnosno za analizu ili otklanjanje prijavljenog nedostatka. Skrećemo pozornost da se u određenim slučajevima, pored tehničkih podataka, odnosno hardverske komponente, prenosi također VIN broj, ako je to potrebno za analizu, primjerice za pridruživanje određenoj proizvodnoj seriji. U nekim je upravljačkim jedinicama VIN broj programiran unutar hardverske komponente i ne možemo ga ukloniti. U tom slučaju treća strana može po potrebi pristupiti VIN broju u hardverskoj komponenti i očitati ga.

Treće strane kojima prenosimo Vaše osobne podatke, neovisno o našem pružanju usluga, uključuju

•vanjske savjetnike društva Audi AG (npr. odvjetnike, porezne savjetnike, ovlaštene revizore)

•osiguravajuća društva

•tijela državne vlasti u okviru njihove nadležnosti (npr. porezna uprava, policija / državnoodvjetništvo)

•sudove

•ostale treće strane, ako nam date uputu za prijenos podataka ili ako nam date svoju privolu.

Ako postoje odgovarajući zakonski propisi, proizvođači u pravilu imaju obvezu na zahtjev državnih tijela u potrebnoj mjeri objaviti podatke o konkretnom slučaju koji su kod njih pohranjeni (npr. radi istrage kaznenog djela).

Također, u okviru važećeg prava državna tijela su ovlaštena samostalno očitati podatke iz vozila o konkretnom slučaju. Tako se primjerice u slučaju nesreće mogu preuzeti informacije iz upravljačke jedinice zračnog jastuka koje mogu pomoći u razjašnjenju okolnosti nesreće.

 

6. Prenose li se podaci u treću zemlju?

Prijenos podataka u treću zemlju (tj. zemlje koje nisu članice Europske unije ni Europskog gospodarskog prostora) moguć je ako je to potrebno za izvršenje usluga za Vas, ako je to zakonski propisano ili ako ste nam dali svoju privolu.

Osobito u okviru provođenja analize i dijagnostike, odnosno rješavanja zahtjeva iz jamstava i garancija može biti nužan prijenos Vaših podataka proizvođaču dijelova/komponenti/sustava u treće zemlje (uspor. odjeljak 5.). U mjeri u kojoj je to moguće, izbjegavamo prijenos Vaših osobnih podataka te stavljamo na raspolaganje trećim stranama samo one podatke koji su im nužno neophodni.

Skrećemo pozornost da nije u svim trećim zemljama osigurana primjerena razina zaštite podataka koju propisuje Europska komisija. Kod prijenosa podataka u treće zemlje u kojima ne postoji

primjerena razina zaštite podataka, prije samog prosljeđivanja podataka ćemo osigurati da kod primatelja podataka postoji odgovarajuća razina zaštite podataka (npr. na temelju samostalne prijave primatelja za dodjelu certifikata europsko-američkog sustava zaštite podataka, odnosno Štita privatnosti (Privacy Shield) ili ugovaranja takozvanih standardnih ugovornih klauzula Europske unije s primateljem podataka), odnosno da postoji izričita privola naših korisnika.

Možete od nas zatražiti primjerak konkretno primjenjivih ili ugovorenih propisa za osiguravanje primjerene razine zaštite podataka. Odgovarajuće podatke pronaći ćete u odjeljku Kontakt.

 

7. Koliko dugo se pohranjuju moji podaci?

Vaše podatke pohranjujemo tako dugo dok je to potrebno radi pružanja usluga za Vas, odnosno dok imamo legitimni interes za daljnjom pohranom.

Osim toga, podliježemo različitim obvezama čuvanja i dokumentiranja podataka koje, između ostalog, proizlaze iz njemačkog Trgovačkog zakonika ("HGB") i Poreznog zakona ("AO"). Propisani rokovi za čuvanje, odnosno dokumentiranje podataka koji se navode u spomenutim zakonima iznose do deset godina. Naposljetku, razdoblje pohrane procjenjuje se i prema zakonskim rokovima zastare koji u skladu s čl. 195. i sljedećima njemačkog Građanskog zakonika ("BGB") mogu iznositi do trideset godina, pri čemu redovni rok zastare iznosi tri godine.

Pod određenim okolnostima Vaši se podaci moraju čuvati i tijekom duljeg razdoblja, npr. kada se u vezi s određenim upravnim ili sudskim postupkom naloži tzv. Legal Hold ili Litigation Hold (tj. zabrana brisanja podataka tijekom trajanja postupka).

 

8. Koja prava imam?

Kao ispitanik imate sljedeća prava zaštite podataka:

Pravo na pristup podacima:

Imate pravo zatražiti pristup pohranjenim podacima kod Audi AG koji se odnose na Vas

kao i informacije o opsegu podataka za koje je Audi AG izvršio obradu ili prijenos i primiti kopiju pohranjenih osobnih podataka koji se odnose na Vas.

Pravo na ispravak podataka:

Imate pravo bez nepotrebnog odgađanja ishoditi ispravak ili dopunu netočnih ili nepotpunih osobnih podataka koji se odnose na Vas, a koje je pohranio Audi AG.

Pravo na brisanje podataka:

Ako su ispunjene zakonske pretpostavke, imate pravo bez nepotrebnog odgađanja ishoditi brisanje osobnih podataka koji se odnose na Vas, a koje je pohranio Audi AG.

To je osobito slučaj ako

•Vaši osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni;

•pravna osnova za obradu bila je isključivo Vaša privola koju ste povukli;

•uložili ste prigovor na obradu iz osobnih razloga na temelju pravneosnove odvagivanja interesa, pri čemu mi ne možemo dokazati dapostoje jači legitimni razlozi za obradu podataka;

•Vaši su osobni podaci nezakonito obrađeni; ili

•Vaši osobni podaci moraju se brisati radi ispunjavanja zakonskih zahtjeva.

Ako smo Vaše podatke prenijeli trećim stranama, obavijestit ćemo ih o brisanju, ukoliko je to zakonski propisano.

Skrećemo pozornost da je Vaše pravo na brisanje podataka podložno ograničenjima. Stoga primjerice nismo dužni, odnosno ne smijemo brisati podatke koje moramo zadržati na temelju zakonskih rokova čuvanja. Podaci koji su nam potrebni radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva također su izuzeti od Vašeg prava na brisanje, osim ako ne postoje razlozi za njihovu daljnju pohranu.

Pravo na ograničenje obrade:

Imate pravo pod određenim uvjetima zatražiti ograničenje obrade (tj. označavanje pohranjenih osobnih podataka s ciljem ograničenja njihove buduće obrade).

Uvjeti su sljedeći:

•osporena Vam je točnost osobnih podataka te Audi AG moraprovjeriti točnost osobnih podataka;

•obrada je nezakonita i Vi se protivite brisanju osobnih podataka teumjesto toga tražite ograničenje njihove uporabe;

•Audi AG više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali ih Vi tražite radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva;

•uložili ste prigovor na obradu te očekujete potvrdu nadilaze li legitimni razlozi koje ima Audi AG Vaše razloge.

U slučaju ograničenja obrade podaci će se na odgovarajući način označiti te će se uz iznimku pohrane, obrađivati isključivo uz Vašu privolu ili za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva ili zaštitu prava druge fizičke ili pravne osobe ili zbog važnog javnog interesa Unije ili države članice.

Pravo na prenosivost podataka:

Ukoliko Vaše osobne podatke koje ste nam stavili na raspolaganje

obrađujemo automatiziranim sredstvima na temelju Vaše privole ili sklopljenog ugovora s Vama (uključujući Vaš ugovor o radu), imate pravo da Vam se Vaši podaci stave na raspolaganje u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom formatu te da takve podatke Audi AG bez zapreka prenese drugom voditelju obrade. Imate pravo zatražiti da Audi AG izravno prenese osobne podatke drugom voditelju obrade ako je to tehnički izvedivo te ako time nisu ugrožena prava i slobode drugih pojedinaca.

Pravo na prigovor:

Ako Vaše podatke obrađujemo na temelju legitimnih interesa ili u javnom interesu, imate pravo uložiti prigovor na obradu svojih podataka iz osobnih razloga. Osim toga, imate neograničeno pravo prigovora ako Vaše podatke obrađujemo za potrebe našeg izravnog marketinga. Upućujemo na našu posebnu napomenu u odjeljku "Informacije o Vašem pravu na prigovor".

Također, u određenim slučajevima u okviru odvagivanja interesa odobravamo Vam dodatno neograničeno pravo na prigovor.

Pravo na povlačenje privole:

Ako ste dali privolu za obradu svojih osobnih podataka, možete je povući ubilo kojem trenutku. Pritom uzmite u obzir da povlačenje privole ima samo budući učinak. Obrade koje su provedene prije povlačenja privole nisu time obuhvaćene.

Pravo na žalbu:

Imate također pravo na podnošenje žalbe nadzornom tijelu za zaštitu podataka ako smatrate da obrada Vaših osobnih podataka nije zakonski provedena. Pravo žalbe postoji a da se pritom ne dovode u pitanje druga upravna ili sudska pravna sredstva. Adresa nadzornog tijela za zaštitu podataka koje je nadležno za Audi AG glasi:

Bavarski pokrajinski ured za nadzor zaštite podataka

Promenade 18
91522 Ansbach Njemačka

 

 

Informacije o Vašem pravu na prigovor

Pravo na prigovor iz osobnih razloga

Imate pravo na temelju svoje posebne situacije uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na Vas. Preduvjet za to je da se obrada podataka provodi u javnom interesu ili na temelju odvagivanja interesa. To također vrijedi i za izradu profila.

Ukoliko obradu Vaših osobnih podataka temeljimo na odvagivanju interesa, načelno polazimo od pretpostavke da možemo dokazati da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu, međutim, svakako ćemo provjeriti svaki pojedini slučaj.

U slučaju prigovora nećemo više obrađivati Vaše osobne podatke, osim ako

•možemo dokazati da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu takvih podataka koji nadilaze Vaše interese, prava i slobode ili

•ako Vaši osobni podaci služe za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.

 

Prigovor protiv obrade Vaših podataka za potrebe našeg izravnog marketinga

Ukoliko obrađujemo Vaše osobne podatke za provođenje izravnog marketinga imate pravo u svakom trenutku uložiti prigovor protiv takve obrade podataka koji se odnose na Vas, što također uključuje izradu profila u mjeri koja je povezana s tim izravnim marketingom.

Ako se protivite obradi za potrebe izravnog marketinga, Vaše osobne podatke više nećemo smjeti obrađivati u te svrhe.

 

Ostvarivanje prava na prigovor

Prigovor se može podnijeti u bilo kojem obliku, po mogućnosti putem informacija koje su navedene kao kontakt u ovim napomenama o zaštiti podataka.

Zatvori
Inspiracija omogućuje napredak.
Novi Q4 Sportback e-tron.
Novi Audi Q5 Sportback.
Spremni na sve izazove.
Audi skysphere koncept
Impresivan dizajn i progresivne ideje.
Performance is an attitude.
Novi Audi RS 3 Sportback i RS 3 Limousine
Iznimne ideje stvaraju budućnost.
Novi potpuno električni e-tron GT quattro.
Novi Audi Q4 e-tron
Dostupan za narudžbe!
Iznimne ideje stvaraju budućnost.
Novi potpuno električni Audi RS e-tron GT.