Dimenzije Audi A8.

 

Podaci u milimetrima

 *** Širina prostora u području laktova.

 **** Širina prostora u području ramena.

Zatvori